Sökning: "writing stories"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden writing stories.

 1. 1. Klass 1A möter världen med Lilla Aktuellt som utgångspunkt för textpraktiker som stöder meningsskapande och kritiskt analytiskt tänkande

  Master-uppsats,

  Författare :Birgitta Jansson; [2018-10-19]
  Nyckelord :praktiker; dialog; kritiskt tänkande; meningsskapande; textaktiviteter;

  Sammanfattning : The aim of the study is to conduce to more knowledge about how different learningpractices with texts activities in connection with a news program can support students'construction of meaning and development of critical thinking skills in year 1. The studyexamines if practices involving class conversations, student’s texts, and pictures cansupport studens´ construction of meaning and understanding for the world we live in. LÄS MER

 2. 2. Lärarlönelyftet - En studie om genomförandet och upplevelsen av lärarlönelyftet i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Karin Tjäder Berggren; [2018-01-18]
  Nyckelord :pay for performance; fairness; organizational justice; sensmaking;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis has been to investigate the experiences of lärarlönelyftet (increasedwages for teachers) and how it can be understood in relation to fairness. Lärarlönelyftet is agovernment initiative aimed at increasing teachers' salaries, thus targeting particularly skilledteachers with the ability to develop teaching methods. LÄS MER

 3. 3. «Med liv og sjӕl» : Konstnärlighet i Cora Sandels noveller från mellankrigstiden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Siri Hansen; [2018]
  Nyckelord :Cora Sandel; short stories; artistry; Norwegian interwar; Cora Sandel; Sara Fabricius; noveller; konstnärlighet; norsk litteratur; mellankrigstid;

  Sammanfattning : Cora Sandel published three collections of short stories during the 1920’s and the 1930’s; En blå sofa og andre noveller (“A blue sofa”, 1927), Carmen og Maja og andre noveller (“Carmen and Maja”, 1932) and Mange takk doktor, noveller (“Many thanks, Doctor”, 1935). However, the studies of Cora Sandel’s work have mostly focused on her three novels about Alberte. LÄS MER

 4. 4. Informing preparedness planning: Applications of community-based vulnerability and capacity data in the Philippines

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Stefanie Eleanor Di Domenico; [2018]
  Nyckelord :Disaster risk reduction; preparedness; preparedness planning; community-based disaster preparedness; vulnerability; capacity; Vulnerability and Capacity Assessments VCAs ; the Philippines; Social Sciences;

  Sammanfattning : Disasters are not natural, but rather a combination of a natural hazard and its impact on vulnerable people and resources. Therefore, when engaging in disaster risk reduction and coming to an understanding of disaster risk, existing conditions within society should be understood. LÄS MER

 5. 5. Lärares användning av digitala verktyg i svenskundervisningen : En kvalitativ studie om sex lärares svenskundervisning och hur den har förändrats genom användningen av digitala verktyg i årskurserna 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Niclas Atterlid; [2018]
  Nyckelord :digital tools; grade 1-3; teacher; life stories; Swedish teaching; digitala verktyg; årskurs 1-3; lärare; livsberättelser; svenskundervisning;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to examine how teachers’ Swedish teaching has changed by the use of digital tools. Life stories as a method was used to gain a deeper insight into the teachers’ lives. The material was then analysed by using the theoretical framework TPACK. LÄS MER