Sökning: "written language"

Visar resultat 1 - 5 av 1228 uppsatser innehållade orden written language.

 1. 1. Återkoppling som möjlighet och utmaning : En kvalitativ studie om gymnasielärares uppfattning om återkoppling som strategi för att utveckla elevens skriftspråkliga kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Hanna Carlsson; [2022]
  Nyckelord :assessment; assessment for learning; feedback; students´ texts; formative assessment; writing skills; written language; bedömning; återkoppling; elevtexter; formativ bedömning; skrivutveckling; skriftspråk;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att studera hur lärare arbetar med återkoppling för att utveckla elevens skriftliga språkkunskaper i förhållande till kunskapskrav. Ett delsyfte är att även undersöka vilka möjligheter och utmaningar lärarna ser med återkoppling på elevtexter som strategi för att utveckla elevens skriftliga språkkunskaper. LÄS MER

 2. 2. An End-to-End Native Language Identification Model without the Need for Manual Annotation

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Viktorija Buzaitė; [2022]
  Nyckelord :native language identification; NLI; BERT; syntax; errors;

  Sammanfattning : Native language identification (NLI) is a classification task which identifies the mother tongue of a language learner based on spoken or written material. The task gained popularity when it was featured in the 2017 BEA-12-workshop and since then many applications have been successfully found for NLI - ranging from language learning to authorship identification and forensic science. LÄS MER

 3. 3. Övning ger färdighet! - Ger övning färdig- het? - Övning färdighet ger. : En studie av läroböckers grammatikkapitel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Caroline Ahlstrand; [2022]
  Nyckelord :Grammar; grammar teaching; textbooks; exercises; Grammatik; grammatikundervisning; läroböcker; övningar;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att studera läroböckers upplägg och presentation av grammatikunder- visning i läroböcker riktade mot gymnasieskolan. En innehållsanalys har tillämpats för att uppnå syftet med denna undersökning och till grund för detta har sex läroböcker skrivna för gymnasieskolans kurs svenska 2 använts. LÄS MER

 4. 4. Lärares arbete med att väcka och underhålla elevers läsmotivation : En kvalitativ studie om hur lärare inspirerar och motiverar elever till läsning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emelie Henrysson; [2022]
  Nyckelord :läsning; läsmotivation; intresse; årskurs f-3; motivation;

  Sammanfattning : En stor del av kommunikationen i vårt samhälle sker igenom skriftspråk, så som böcker och andra texter. Läsförmåga är nödvändig för att ta del av skriftspråket. Läsutvecklingen är komplex och lärares stöttning i den är viktig, dessutom är intresse för litteratur och dess innehåll en viktig komponent för läsutveckling. LÄS MER

 5. 5. The four dimensions of Putin : AN IDEAL TYPE ANALYSIS OF VLADIMIR PUTIN’S NATIONALISM

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Aleksandr Shpadi; [2022]
  Nyckelord :nationalism; ideal type; Vladimir Putin; Russia; civic nationalism; multiculturalism; ethnicity; identity; patriotism;

  Sammanfattning : Vladimir Putin has been President of Russian Federation for almost 20 years. Powerful politicians of that importance and duration warrant research to understand their personal beliefs in a variety of topics. LÄS MER