Sökning: "written naming"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden written naming.

 1. 1. Skriftlig benämning av verb och substantiv - korrekthet, latens och svarstid

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Cecilia Lundberg; Hanna Linder; [2021-02-03]
  Nyckelord :skriftlig benämning; substantiv; verb; latens; svarstid; written naming; nouns; verbs; latency; response time;

  Sammanfattning : The purpose was to investigate written naming among persons without neurological disorders (R-group) and with aphasia (A-group) using verband noun pictures from An Object and Action Naming Battery. Naming accuracy, latency (time from stimuli onset to first keystroke) and response time(time from stimuli onset to last keystroke) was studied. LÄS MER

 2. 2. Sagans didaktiska potential i arbetet med värdegrundsfrågor : En kvalitativ studie om elevers uppfattningar av genus i en normkritisk saga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lovisa Törnebladh; [2020]
  Nyckelord :gender; students perceptions; didactic potential; critical literacy; genus; elevers uppfattningar; didaktisk potential; critical literacy;

  Sammanfattning : Det finns gott om skönlitteratur skriven för barn med en pedagogisk utgångspunkt vars avsikt är att utmana traditionella könsmönster. Det förekommer dock fåtal studier på hur barn faktiskt uppfattar denna normkritiska litteratur, vilket är av vikt för litteraturens användning som didaktiskt redskap i undervisning. LÄS MER

 3. 3. Hur går det till egentligen?- tre skånska jazzkompositörer om sin kompositionsprocess

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Martin Erstrand; [2019]
  Nyckelord :Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Komposition; Process; Jazz; Improvisation; Storband; Educational Science; Music Education; Composition; Big Band; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur kompositionsprocessen kan se ut för tre skånska kompositörer av instrumental jazzmusik. Studien utfördes genom individuella intervjuer. Samtliga informanter har skrivit längre svitliknande musik för stora ensembler. LÄS MER

 4. 4. Naming A World of Things – An investigation of the development of noun phrases in written expository discourse, from adolescents to expert writers

  Master-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Pia Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :later syntactic development; writing expertise; noun phrase lexicality; noun phrase length; noun phrase complexity; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : One component in writing development is a more efficient use of syntactic tools. Later syntactic development, specifically that of the noun phrase, is an understudied area, notably so for Swedish. LÄS MER

 5. 5. Den Andre(-s röst) Subjektets röst i den journalistiska berättelsen när nyhetshändelsen utgörs av en asylsökande.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Frida Sandström; [2015-08-28]
  Nyckelord :Media event; Asylum seeker; the Other; subjects position; objectivity; ritualization; institutionalisation; ritual; discourse; performativity; post-structuralism; border;

  Sammanfattning : Background: Previous studies in media and law make visible that the asylum seeker or the conceptual immigrant is being mediated as a stereotype. Whether or how the words of the conceptual immigrant are mediated to the media consumer has not been investigated further, though. LÄS MER