Sökning: "xenofobi"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet xenofobi.

 1. 1. Chasing Social Cohesion: An Investigation of a Pluralistic Construct

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Rebecca Carlander; [2018]
  Nyckelord :Social cohesion; Cultural Analysis; Municipality; Culture; Politics; Ethnography; Social Sammanhållning; Kulturanalys; Kommunpolitik; Kultur; Politik; Etnografi; MACA; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Diskussioner gällande olikheter har kommit att spela en allt större roll i den svenska debatten om frågor såsom sociala klyftor, integration och välfärd. I takt med att denna debatt anpassas sig till samtidens sociala strömningar av xenofobi och nationalism, skiftar även dess begrepp form. Social sammanhållning är ett av dessa begrepp. LÄS MER

 2. 2. ”We must not, however, give way to anarchy.” : en kritisk diskursanalys av Ungerns regering

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Matilda Oldenmark; [2017]
  Nyckelord :flykting; asylsökande; migrant; Ungern; nationalism; xenofobia; dominans; folkomrösting; Mänskliga rättigheter; Human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kritisk diskursanalys som gjorts på material, som Ungerns regering har lagt ut på sin officiella hemsida, med syfte att analysera deras syn på migranter, asylsökande och flyktingar. Jag har använt mig av ett tillvägagångsätt som van Dijk utvecklat och som bygger på olika diskursiva strategier och parametrar för att göra detta. LÄS MER

 3. 3. Generell tillit och xenofobi : En kvantitativ tvärsnittsstudie om den gruppspecifika tillitens betydelse för skillnaderi xenofobi

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Paulina Hiltula; Nasalia Efigenio Ahlberg; [2017]
  Nyckelord :Generell tillit; xenofobi; in-gruppstillit; ut-gruppstillit;

  Sammanfattning : Den generella tilliten har i Sverige länge varit stabil och anses ur ett internationellt perspektiv vara unik. Syftet med denna studie är att studera om det finns ett samband mellan generell tillit och xenofobi. LÄS MER

 4. 4. EU-integration och främlingsfientlighet - en fallstudie kring EUs roll i främlingsfientliga partiers framgångar i Europa

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vera Håkansson; Benjamin Onne Yogev; [2014]
  Nyckelord :Främlingsfientlighet; EU-integration; Belgien; Grekland; Gyllene Gryning; Vlaams Belang; Law and Political Science;

  Sammanfattning : EU är ett unikt samarbetskoncept för 28 stater som anses vara välfungerande både på ett ekonomiskt och socialt plan. Trots det kan man nu se en tydlig trend av att främlingsfientliga partier växer sig allt större. Vi frågar oss i denna uppsats om det kan bero på EU som organisation i sig och ett lands grad av integrering. LÄS MER

 5. 5. Ekonomisk utsatthet, socialt utanförskap, politiskt missnöje eller rasism? : Varför röstar svenska väljare på Sverigedemokraterna?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emma Nordmark; Isabelle Bergman; [2014]
  Nyckelord :The Sweden Democrats; voters of the Sweden Democrats; skepticism towards immigrants; social isolation; political dissatisfaction; Sverigedemokraterna; SD-väljare; invandrarskeptisism; social isolering; politiskt missnöje;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att förklara vilka sociala och värderingsmässiga faktorer som ökar svenska väljares benägenhet att rösta på Sverigedemokraterna samt undersöka om den mediala och allmänt vedertagna föreställningen om SD-väljaren stämmer. Detta undersöktes med bivariata analyser och ett antal binära logistiska regressionsanalyser. LÄS MER