Sökning: "y och"

Visar resultat 11 - 15 av 1297 uppsatser innehållade orden y och.

 1. 11. Konsten att bära grönt : En kvalitativ studie om konsumenters köpbeteende inom hållbart mode

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Olivia Ederlöv; Julia Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; Hållbart mode; Konsumentbeteende;

  Sammanfattning : I Sverige konsumerar och lever vi som att vi har fyra jordklot till vårt förfogande. Hållbarhet är ett ämne vars relevans aldrig varit större än vad det är idag, där tyvärr alltför många tenderar att utesluta detta hållbarhetstänk. LÄS MER

 2. 12. Students' perspective on environmental sustainability: a reality check.

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :ROXANA IONESCU; NEMA ALI; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Environmental sustainability is clearly one of the most ardent problems that societies are facing today. The new face of the world seen from globalization perspective, sometimes results in corporations being stronger than states, by twisting the politics to play in their favour. LÄS MER

 3. 13. El Impacto de la Inteligencia Emocional en el Constructo Motivacional del Yo Ideal de Dörnyei para la Adquisición del Español como Lengua Extranjera

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Alejandro Quintanal Menchaca; [2020]
  Nyckelord :Español como lengua extranjera; inteligencia emocional; motivación; yo ideal; sistema motivacional del yo; emociones; actitud;

  Sammanfattning : El objetivo de este estudio es determinar el perfil de inteligencia emocional de estudiantes suecos de español y su grado de motivación ante la adquisición de una lengua extranjera, así como examinar la relación existente entre ambas variables. En cuanto a las motivaciones, el estudio se centra en el constructo del yo ideal del sistema motivacional de Dörnyei (2005). LÄS MER

 4. 14. Vad ska jag bli när jag blir stor? : En studie om vad som motiverade kadetter att söka officersprogrammet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Johan Anderek; Fredrik Andersson; [2020]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; motive; motivation; cadet; officer; Officers Programme; recruitment; McClelland; Battistelli; generation; generations; generation Y; generation Z; Försvarsmakten; motiv; motivation; kadett; officer; Officersprogrammet; rekrytering; McClelland; Battistelli; generation; generationer; generation Y; generation Z;

  Sammanfattning : De senaste årens omvärldsutveckling i vårt närområde ställer nya krav på Försvarsmakten. Det nationella försvaret är återigen i fokus och för första gången på mycket länge står Försvarsmakten inför ett återtagande och en tillväxt. De närmaste tio åren kommer pensionsavgångarna bland officerare att vara av betydande storlek. LÄS MER

 5. 15. La ironía como herramienta en la deconstrucción de la ideología colonial : Un estudio de dos obras de Augusto Monterroso

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Siim Prääts; [2020]
  Nyckelord :Irony; Decoloniality; Monterroso; Colonialism; Modernity; Ironía; Decolonialidad; Monterroso; Colonialismo; Modernidad;

  Sammanfattning : En el presente trabajo se pretende aclarar cómo usa el autor Augusto Monterroso la ironía para de-construir los pensamientos supremacistas que construyen los discursos de la colonialidad. El material de análisis va a ser los cuentos “El eclipse” (1952) y “Mister Taylor” (1959). LÄS MER