Sökning: "y och"

Visar resultat 16 - 20 av 1297 uppsatser innehållade orden y och.

 1. 16. Relationer mellan chef och medarbetare från generation X, Y och Z : En studie om skapandet av högkvalitativa relationer mellan chef och medarbetare i kommunala verksamheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Frida Petersson; Sophie Montgomery; [2020]
  Nyckelord :Ledarskap; Generationer; LMX teorin; Tillit; Respekt; Lojalitet;

  Sammanfattning : Title: Relationships between managers and employees of generation Z, Y and Z: A study of the creation of high quality relationships between managers and employees in municipal organisations Authors: Frida Petersson and Sophie Montgomery  Keywords: Leadership, Generations, LMX theory, Trust, Respect, Loyalty Introduction: Sweden is currently facing a labor shortage in the public sector. The organisations and managers must therefore focus on keeping employees with the right competence within the organisation. LÄS MER

 2. 17. Anamma det hälsosamma : En kvalitativ studie om hur organisationers bakomliggande motiv påverkar införandet av hälsofrämjande aktiviteter och åtgärder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Julia Gutsch; Ellen Jonsson; Maija Raminen; [2020]
  Nyckelord :Health-promoting work; Employer Branding; Work-life balance; flexibility; Generation Y; motivation; wellness; Hälsofrämjande arbete; employer branding; balans mellan arbetsliv och privatliv; flexibilitet; Generation Y; motivation; friskvård;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva organisationers hur bakomliggande motiv påverkar införandet av hälsofrämjande aktiviteter och åtgärder. Metod: Kvalitativ studie med en induktiv ansats. Det empiriska materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer med elva informanter. LÄS MER

 3. 18. Bricks versus clicks : En studie om Generation Ys val av inköpsplattform vid livsmedelsinköp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Caroline Bengtsson Vallin; Anna Olausson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Handeln har övergått allt mer till e-handeln, vilket resulterat i ett förändrat konsumentbeteende. Inom dagligvaruhandeln är det vanligaste sättet att handla livsmedel genom den fysiska handeln. Statistik visar att endast några få procent handlar via e-handeln. LÄS MER

 4. 19. Ethos del discurso de Evo Morales y diarios del 11 de noviembre 2019

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Ana Neyda Rojas Portillo; [2020]
  Nyckelord :prensa; discurso; Ethos; Evo Morales;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 20. Sustainability assessment of sanitation systems in El Alto, Bolivia : A pre-study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Malin Smith; [2020]
  Nyckelord :Sustainable sanitation; peri-urban; urine-diverting dry toilet; waste stabilization pond; stakeholder; Hållbar sanitet; peri-urban; urinsorterande torrtoalett; stabiliseringsdamm; intressent;

  Sammanfattning : The Sustainable Development Goal (SDG) Target 6.2 aims at providing access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and to end open defecation by 2030. Yet, 47 % of the population in Bolivia lacked access to basic sanitation services in 2012. LÄS MER