Sökning: "y och"

Visar resultat 16 - 20 av 1162 uppsatser innehållade orden y och.

 1. 16. ¿Fiera salvaje o flan de coco? — un estudio sobre la construcción metafórica de género en letras de reguetón común y feminista

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap; Lunds universitet/Spanska

  Författare :Johanna Hagner; [2019]
  Nyckelord :reguetón; reguetón feminista; Análisis Crítico de la Metáfora; metáforas conceptuales; metáforas gastronómicas; metáforas de comida; metáforas animales; metáforas; género; música; reggaeton; feminist reggaeton; Critical Metaphor Analysis; conceptual metaphors; food metaphors; animal metaphors; metaphors; gender; music; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : La presente investigación examina el papel de la metáfora dentro de la construcción de femineidad, masculinidad y sexualidad en las letras del género musical reguetón. Basándose en un corpus representativo del contenido lírico de, por una parte, el reguetón común y, por otra parte, la corriente de reguetón feminista, el estudio toma una perspectiva interdisciplinaria combinando la lingüística cognitiva, el Análisis Crítico del Discurso y la perspectiva de género en su análisis. LÄS MER

 2. 17. La actitud hacia el aprendizaje del léxico en la enseñanza de ELE : Un estudio sobre las actitudes de alumnos y profesores en el bachillerato

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier

  Författare :Elise von Peltzer; [2019]
  Nyckelord :bachillerato sueco; lengua moderna; español como lengua extranjera; léxico; adquisición del léxico; enseñanza-aprendizaje del léxico; actitud; motivación;

  Sammanfattning : El presente estudio sobre la enseñanza de español como lengua extranjera (ELE) intenta establecer qué actitud tienen los profesores y los alumnos hacia la adquisición del léxico y si esta actitud afecta la enseñanza.  En el aprendizaje de las lenguas, el conocimiento léxico es una parte fundamental y, por eso, los objetivos principales de este trabajo han sido evaluar qué opinan los informantes sobre dicha materia. LÄS MER

 3. 18. Generation Y : En kvalitativ intervjustudie med unga vuxna om deras syn på arbete

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Marcus Calemark; Karl Saeter; [2019]
  Nyckelord :Generation Y; psykologiska kontrakt; motivation; work-life balance balans mellan arbete och fritid ; lojalitet; feedback; ledarskap;

  Sammanfattning : Med allt fler individer tillhörande generation Y på arbetsmarknaden så är det centralt för organisationer att få kunskap gällande hur de ska attrahera och motivera dessa individer. Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för vad individer tillhörande generation Y värderar i relation till arbetsrelaterade frågor. LÄS MER

 4. 19. Att leda inom revisionsbranschen - en balans mellan amerikanskt och skandinaviskt ledarskap : En kvalitativ studie ur ett ledare- och medarbetarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sophie Pelli; Cornelia Gottfridsson; [2019]
  Nyckelord :Relationship - based leadership; task - based leadership; Scandinavian leadership; American leadership; Generation Y; staff turnover; Relationsbaserat ledarskap; uppgiftsbaserat ledarskap; skandinaviskt ledarskap; amerikanskt ledarskap; Generation Y; personalomsättning;

  Sammanfattning : Revisionsbranschen präglas idag av en hög personalomsättning som leder till stora kostnader för företagen. Studier har visat att många nyanställda väljer att lämna branschen efter tre år på grund av orimliga krav på övertid, obefintlig balans mellan arbete och fritid samt en låg ingångslön. LÄS MER

 5. 20. När X blir Y : En genusanalys om hur könsroller i Stephenie Meyers roman Life and Death: Twilight Reimagined gestaltas genom genderswap.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ann-Kristin Droguett Gonzalez; [2019]
  Nyckelord :Genderswap; Life and Death: Twilight Reimagined; Twilight; Stephenie Meyer; gender.; Genderswap; Life and Death: Twilight Reimagined; Twilight; Stephenie Meyer; genus; könsroller.;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att analysera genderswap tekniken i Stephenie Meyers bok Life and Death: Twilight Reimagined ur ett genusperspektiv. Uppsatsen förhåller sig till Lena Gemzöes bok Feminism där genusproblematiker diskuteras. LÄS MER