Sökning: "y och"

Visar resultat 16 - 20 av 1259 uppsatser innehållade orden y och.

 1. 16. El poder oculto en las palabras : Análisis crítico de las estructuras ideológicas del primer discurso de investidura del expresidente Alberto Fujimori

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Ivette Margarita Andersson; [2020]
  Nyckelord :Análisis crítico del discurso; estructuras ideológicas; política peruana; Alberto Fujimori; Lingüística.;

  Sammanfattning : En este trabajo de investigación nos proponemos examinar el primer discurso de investidura del expresidente peruano Alberto Fujimori pronunciado en 1990. Nuestro objetivo principal es poder entender cómo las ideologías determinan los diferentes niveles de estructuras del discurso. LÄS MER

 2. 17. Välj oss! : En kvalitativ studie om arbetsgivarvarumärkets betydelse

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Matilde Andersson; Julia Frejd; [2020]
  Nyckelord :Employer branding; employer brand; generation y; new institutional theory; organizational identity; organizational image; Employer branding; arbetsgivarvarumärke; generation y; nyinstitutionell teori; organisationsidentitet; organisationsimage;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa och problematisera föreställningar om arbetsgivarvarumärkets betydelse för rekryteringsarbete inom en konkurrensutsatt bransch. Employer branding är en strategi som handlar om att marknadsföra företagets arbetsgivarvarumärke för att skapa en positiv association till arbetsgivaren. LÄS MER

 3. 18. El poder de las palabras : Un análisis comparativo entre discurso y práctica en la política lingüística de la RAE en torno a la modernización léxica

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Maria Södermark; [2020]
  Nyckelord :Política Lingüística; Análisis crítico del discurso; Modernización léxica; Ideologías lingüísticas; Real Academia Española;

  Sammanfattning : La política lingüística puede llegar a tener un impacto considerable en la sociedad, incluso interviniendo en la formación de nuestras vidas y identidades. Por lo tanto, es necesario prestar atención a los valores y actividades de las instituciones que regula esa política. LÄS MER

 4. 19. Fracture Strength and Fracture Mode of Monolithic Multi-layered Zirconia Fixed Dental Prostheses with Different Nesting Strategies – An in vitro study

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Rasha Amawi; Nada Heidari; [2020]
  Nyckelord :All-ceramic restorations; Multi-layered zirconia; Nesting strategy; Y-TZP; Zirconia;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur effekten av CAD-strategin för placering av treledsbroar i de flerskiktade zirkoniablocken påverkar brotthållfastheten samt frakturmönstret hos broarna. Material och metod: Trettio treledsbroar framställdes och delades in i tre grupper (n=10) beroende på de olika positionerna av CAD-figurerna i de flerskiktade zirkoniablocken. LÄS MER

 5. 20. Virtual Reality – a solution for sustainable travel?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Lööv; Rickard Lundgren; [2020]
  Nyckelord :Generation Y; Virtual Reality; sustainable tourism; UTAUT2; virtual tourism; strategic communication; digital communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka hur Generation Y, en demografisk grupp som kännetecknas av miljöomtanke, teknologianvändning och resande betraktar den avancerade och multisensoriska kommunikationsformen Virtual Reality (VR) ur ett perspektiv av resande och hållbarhet. Målet är att förstå vilka faktorer som påverkar Generation Y att acceptera och använda VR för resande, samt att undersöka huruvida fenomenet anses vara ett miljömässigt hållbart alternativ till konventionellt resande. LÄS MER