Sökning: "y och"

Visar resultat 21 - 25 av 1187 uppsatser innehållade orden y och.

 1. 21. Att returnera eller inte returnera, det är frågan : En studie om konsumenters beteenden och attityder vid köp av modevaror via e-handel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Julia Eklund; Jenny Sandström; [2019]
  Nyckelord :Consumer returns; consumer behavior; return management; return frequency; Konsumentreturer; konsumentbeteende; returneringsprocessen; modebranschen;

  Sammanfattning : Allt mer konsumtion har förflyttats till att ske via e-handel. Detta skapar nya förutsättningar för konsumenter och e-handelsföretag. Trots de många fördelar som detta medför, tillkommer även problem. LÄS MER

 2. 22. Kompetensbrist och Generation Y’s förväntningar utmanar IT-företag i arbetet med employer branding : Vikten av att bemöta förväntningarna för att attrahera och behålla personal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Julia Beard; Caroline Tedenlind; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; Psychological contract; Generation Y; Expectations; IT industry; Employer branding; Psykologiska kontrakt; Generation Y; Förväntningar; IT- branschen;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att genom kvalitativ metod undersöka hur företag inom IT-branschen arbetar med employer branding för att bemöta Generation Y’s förväntningar. Studien genomfördes med hjälp av åtta stycken semistrukturerade intervjuer med respondenter från fyra olika företag verksamma inom IT-branschen i Mellansverige. LÄS MER

 3. 23. Kommunikationseffekter från reklam om konsumtionslån : Skillnader utifrån generationstillhörighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elisabeth Brage; Kajsa Ivarsson; [2019]
  Nyckelord :Communication effects; attitude; consumption loans; hierarchy effects; generation affiliation; generation Y; generation X; generation baby boomer; Kommunikationseffekter; attityd; konsumtionslån; hierarkieffekter; generationstillhörighet; generation y; generation x; generation baby boomer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier indikerar på en attitydförändring till konsumtionslån, där konsumtionslån blir en allt mer socialt accepterad lösning. Det vittnas även om att mängden konsumtionslån har ökat de senaste åren. LÄS MER

 4. 24. The Information Bottleneck : Connections to Other Problems, Learning and Exploration of the IB Curve

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Borja Rodriguez Galvez; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis we study the information bottleneck (IB) method. This is an informationtheoretic framework which addresses the question of what are the relevant factors of arandom variable X to explain another statistically dependent random variable Y . Thesefactors are embedded into a bottleneck variable T obeying the Markov condition Y $X $ T. LÄS MER

 5. 25. Konstruktion av EMC-skanner med CoreXY-teknik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Karolina Hedberg; Rebecka Homman; [2019]
  Nyckelord :EMC-skanner; CoreXY-teknik;

  Sammanfattning : En god elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) är en viktig faktor vid konstruktion av kretskort. EMC syftar på ett systems kompatibilitet med sin omgivning och en god EMC innefattar att ett elektriskt system inte interfererar med sig själv eller närliggande system. LÄS MER