Sökning: "y och"

Visar resultat 6 - 10 av 1220 uppsatser innehållade orden y och.

 1. 6. Varför lämnar högskolestudenter Jönköping efter examen? : En kvalitativ studie om kompetensflykt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johanna Andersson; Isabelle Gilezan; [2020]
  Nyckelord :Psykologi; Arbets- och organisationspsykologi; Kompetensflykt; Generation Y; Employer Branding; Rekrytering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka orsakerna till att nyutexaminerad kompetens flyttar från Jönköping utifrån högskolestudenters perspektiv. Studien syftade mer specifikt till att undersöka deltagande studenters värderingar, tankar och önskemål gällande hur företag i Jönköping arbetar för att attrahera nyutexaminerad kompetens, samt identifiering av tankar kring varför kompetensflykten från Jönköping ser ut som den gör. LÄS MER

 2. 7. El poder de las palabras : Un análisis comparativo entre discurso y práctica en la política lingüística de la RAE en torno a la modernización léxica

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Maria Södermark; [2020]
  Nyckelord :Política Lingüística; Análisis crítico del discurso; Modernización léxica; Ideologías lingüísticas; Real Academia Española;

  Sammanfattning : La política lingüística puede llegar a tener un impacto considerable en la sociedad, incluso interviniendo en la formación de nuestras vidas y identidades. Por lo tanto, es necesario prestar atención a los valores y actividades de las instituciones que regula esa política. LÄS MER

 3. 8. ”Då får jag gå ut här hela vägen till femman, sen fick jag gå upp i y” - om elevers användande av matematikord för att beskriva, lösa och förklara matematikuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Iwarsson; [2020]
  Nyckelord :kommunikationskultur; matematik; sociokulturellt perspektiv; språk;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en studie på min egen lärarpraktik i matematik. Studien tittar på hur elever i grundskolans årskurs 9 använder matematikord när de beskriver, löser och förklarar matematikuppgifter. Syftet med studien är att utveckla min lärarpraktik samt att ge större utrymme för en matematisk kommunikationskultur i klassrummet. LÄS MER

 4. 9. Hur kan skogsbad skölja bort stressen hos den urbana människan? : naturens bidragande effekter på återhämtning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Jenny Ajanki; Johanna Attesson; [2020]
  Nyckelord :skogsbad; natur; urbanisering; stress; återhämtning;

  Sammanfattning : På bara några årtionden har människan gått från att leva ett självförsörjande liv på landsbygden till att leva ett urbant liv i städerna, bortkopplad från naturen. Städerna blir tätare och människan tycks förlora kontakten med naturen allt mer. LÄS MER

 5. 10. "Vi människor behöver någon med oss" - En studie om Y-allas väg till arbete

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Malin Signahl; [2020]
  Nyckelord :socialt arbete; yalla trappan; erkännande; sörjbarhet; empowerment; kvinnokooperativ; socialt företag; invandrarkvinnor; Malmö; deltagande;

  Sammanfattning : Malmökommissionen belyser invandrarkvinnors låga sysselsättningsgrad i Malmö och lyfter även sysselsättning vara en av de viktigaste faktorerna för att uppnå god hälsa. Föreliggande studie har utfört 15 kvalitativa intervjuer på det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla trappan. LÄS MER