Sökning: "y och"

Visar resultat 6 - 10 av 1161 uppsatser innehållade orden y och.

 1. 6. Detailed chemical abundances of neutron-capture elements - from 523 local giant stars

  Master-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Rebecca Forsberg; [2019]
  Nyckelord :The Milky Way galaxy; Abundances; High-resolution spectroscopy; Neutron-capture elements; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this work is to determine the abundances of neutron-capture elements in solar neighborhood giant stars. This enables constraints to be put on the the cosmic origin of these elements. LÄS MER

 2. 7. Employer branding: A way to retain young employees : A qualitative study on how SMEs use employer branding in order to retain young employees in their organization and how it is perceived.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Theodor Krona; Emil Virbert Kronqvist; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; Gen Z; Gen Y; HR; Marketing; Organizational behaviour; Organizational culture; Employee retention;

  Sammanfattning : Problem background: The voluntary turnover of employees is increasing, the baby boomer generation is retiring and the remaining jobs are to be filled with the workforce left behind, a workforce that is smaller in size. These younger generations (generation Y and Z) have different values and attitudes towards work, and they tend to switch jobs more frequently. LÄS MER

 3. 8. Suecia sin anestesia : Un estudio sobre el bajo rendimiento de los alumnos suecos en el español como idioma moderno

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Juan Martinez; [2019]
  Nyckelord :spanska;

  Sammanfattning : El español es el idioma moderno que la mayoría de los alumnos suecos prefieren estudiar en la escuela secundaria y en el bachillerato. Debido a la falta de profesores de español, las escuelas suecas han estado obligadas a emplear profesores no titulados para cubrir la demanda. LÄS MER

 4. 9. Kompetensbrist och Generation Y’s förväntningar utmanar IT-företag i arbetet med employer branding : Vikten av att bemöta förväntningarna för att attrahera och behålla personal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Julia Beard; Caroline Tedenlind; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; Psychological contract; Generation Y; Expectations; IT industry; Employer branding; Psykologiska kontrakt; Generation Y; Förväntningar; IT- branschen;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att genom kvalitativ metod undersöka hur företag inom IT-branschen arbetar med employer branding för att bemöta Generation Y’s förväntningar. Studien genomfördes med hjälp av åtta stycken semistrukturerade intervjuer med respondenter från fyra olika företag verksamma inom IT-branschen i Mellansverige. LÄS MER

 5. 10. Kommunikationseffekter från reklam om konsumtionslån : Skillnader utifrån generationstillhörighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elisabeth Brage; Kajsa Ivarsson; [2019]
  Nyckelord :Communication effects; attitude; consumption loans; hierarchy effects; generation affiliation; generation Y; generation X; generation baby boomer; Kommunikationseffekter; attityd; konsumtionslån; hierarkieffekter; generationstillhörighet; generation y; generation x; generation baby boomer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier indikerar på en attitydförändring till konsumtionslån, där konsumtionslån blir en allt mer socialt accepterad lösning. Det vittnas även om att mängden konsumtionslån har ökat de senaste åren. LÄS MER