Sökning: "yat- tekniken"

Hittade 1 uppsats innehållade orden yat- tekniken.

  1. 1. Ett sätt att skapa fler normer på scenen

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

    Författare :Erika Blix; [2014-07-17]
    Nyckelord :yat malmgren; yat- tekniken; movement psychology; rudolf laban; gender; svalbard;

    Sammanfattning : Jag har närmat mig Yat-tekniken ur en genuskontext för att se om det är möjligt att med den kunna göra mer medvetna val som skådespelare utifrån behovet av att inte följa den normativa bilden av vad en kvinna eller man ska vara, representera eller presenteras som på scenen. I mitt arbete har jag använt och undersökt Yat-tekniken som en möjlighet att se schablonen eller kategoriseringen i den vedertagna bilden av vad en människa ska vara. LÄS MER