Sökning: "yeast"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade ordet yeast.

 1. 1. Recombinant production of the Giardia intestinalis cysteine protease CP10217 in Pichia pastoris

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för cell- och molekylärbiologi

  Författare :Sofia Gräsberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Giardia intestinalis is one of the leading causes of diarrheal diseases, affecting about 280 million people every year. By characterizing the virulence factors of G. intestinalis, new drug targets can be found to treat giardiasis. LÄS MER

 2. 2. Filamentous fungus Paecilomyces variotii in feed for Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) : assessment of apparent digestibility and early signs of inflammation

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Amanda Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :Rainbow trout; single cell protein; Paecilomyces variotii; apparent digest-ibility coefficient; inflammation;

  Sammanfattning : Aquaculture production has been increasing rapidly over the last few decades and therefore the amount of feed needed for the increasing production is also on the rise. Salmonids and other farmed carnivorous fish require high amount of protein in their diets, which is currently supplied mostly by fish meal or soy bean. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkas bakegenskaper, smak, utseende och textur på glutenfritt bröd vid tillsats av broccolipulver?

  M1-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

  Författare :Jenny Sander; Karina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Broccolipulver; glutenfritt bröd; bakegenskaper; glutenfri; celiaki; konventionell jäsning; surdegsjäsning; surdegskultur; livsmedelsteknik; food engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Produktionssvinnet för livsmedel i Sverige är cirka 300,000 ton per år. Då befolkningen ökar behöver jordens resurser användas mer effektivt. Broccoli odlas framförallt i södra Sverige och det lämnas kvar så mycket som två tredjedelar på fälten. LÄS MER

 4. 4. Exploring amino acid metabolism in Saccharomyces cerevisiae for improved eco-efficient production of chiral amine

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Karlsson; [2019]
  Nyckelord :1-methyl-3-phenylpropylamine; amino acid; aminotransaminase; biotransformation; chiral amine; metabolically engineered; saccharomyces cerevisiae;

  Sammanfattning : Kirala aminer används idag både som aktiva substanser och som bindningsmedel i flertalet läkemedel, dock är dagens produktion med kinetic resolution ineffektiv vilket gör att mer effektiva och miljövänliga produktionssätt eftersträvas. Biotransformation har visat sig både vara miljövänligt och en effektiv metod för att producera kirala aminer. LÄS MER

 5. 5. LITTERATURSTUDIE SAMMANSTÄLLNING AV STUDIER FÖR EFFEKTIVAST BEHANDLINGSALTERNATIV VID GENITAL CANDIDAINFEKTION

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Nabilla Rasouli; [2019]
  Nyckelord :vulvovaginal candidiasis; oral treatment; oral treatment; antimycotic;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svampinfektion i underlivet drabbar oftast kvinnor vid fertila ålder, ungefär 75% av kvinnor får det någon gång i livet. Svampinfektioner behandlas med antimykotika framförallt receptfria läkemedel, problemet med frekvent användning av receptfria läkemedel är att svampen kommer tillbaka inom kort igen eller förorsakar att det blir svårare att bli av med svampen. LÄS MER