Sökning: "yield"

Visar resultat 16 - 20 av 2148 uppsatser innehållade ordet yield.

 1. 16. Hållbara fonder : Ett möjligt attitude-behaviour gap och orsakerna bakom

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Fredrik Boberg; Viktor Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Attitude-behaviour gap; sustainability and mutual funds; Attitude-behaviour gap; hållbarhet och fonder;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har intresset för att investera i hållbara fonder ökat rejält de senaste åren och med detta följer också en stor ökning i utbudet av hållbara fonder. Känt sedan tidigare är också att det råder en definitionsproblematik på ämnet som adderar komplexitet till marknaden, detta då hållbarhet i sig är svårdefinierat. LÄS MER

 2. 17. Kalium och magnesium i lantbruksgrödor : deras funktion och inverkan på torkstress

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Maria Weigl; [2019]
  Nyckelord :gödsling; potatis; näringsämnen; vattenanvändningseffektivitet; vattenbrist;

  Sammanfattning : Framtidens klimat kommer bli mer extremt. För lite nederbörd samt värmeböljor under odlingssäsongen kommer troligen ske oftare vilket påverkar avkastningen för de flesta lantbruksgrödor negativt. Samtidigt kommer världens befolkning öka och det kommer behövas produceras mer mat för den ökande befolkningen. LÄS MER

 3. 18. ESG Rating and Corporate Bond Performance : An analysis of the effect of ESG rating on yield spread

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lovisa Kjerstensson; Hanna Nygren; [2019]
  Nyckelord :ESG; bond;

  Sammanfattning : This research evaluates the relationship between ESG score of the firm and its effect on the performance of their bonds. The study looks at listed companies on the Nordic countries ’ stock exchanges and tries to establish a relationship between ESG score and corporate bond yield spread. LÄS MER

 4. 19. Does sustainability affect dividend policy? : A panel data study on Nordic firms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Andreas Johansson; Alexander Fahlén; [2019]
  Nyckelord :Dividend policy; Dividend payout ratio; ESG; Sustainability; Agency theory; Signaling theory;

  Sammanfattning : This study investigates the relationship between corporate sustainability and dividend policy in the Nordic countries. In the field of finance, the importance of corporate sustainability is growing, particularly in the Nordic countries, which excel in global sustainability rankings. LÄS MER

 5. 20. A study of the determinant factors of the Swedish interest rate swap spread

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Christina Hu; [2019]
  Nyckelord :Interest rate swap contracts; SEK swap spread; slope of the yield curve; credit spread; treasury supply;

  Sammanfattning : This study aims to find the driving determinant factors of the Swedish swap spread by identifying the potential determinants based on previous theoretical and empirical studies. The determinant factors studied in this paper are the slope of the yield curve, volatility, the credit spread, the treasury supply, the business cycle, and the Euro spread. LÄS MER