Sökning: "yield"

Visar resultat 21 - 25 av 2147 uppsatser innehållade ordet yield.

 1. 21. Can difference in yield be justified?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Hjalmar Åhman; Sebastian Petersson; [2019]
  Nyckelord :Risk; yield; vacancies; default risk; real estate housing;

  Sammanfattning : Svensk fastighetsmarknad blomstrar med anledning av rekordlåga räntor, bostadsbrist och näst intill inga vakanser. De låga räntorna har lett till att fler tar sig an fastighetsmarknaden, samtidigt som den nämnda bostadsbristen kan tänkas öka incitamenten att investera i fastigheter. LÄS MER

 2. 22. Attaching Meaning to Chinese Characters : A retrieval practice study of learners with no knowledge of Chinese

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jacob Tønnesen; [2019]
  Nyckelord :Mandarin Chinese; second language learning; thetesting effect; mandarin kinesiska; andraspråksinlärning; the testing effect;

  Sammanfattning : En ökad efterfrågan på talare av mandarin kinesiska (hädanefterkinesiska) i väst har lett till ett ökat behov av högkvalitetsundervisning i kinesiska. I den här undersökningen studerade 24 svenska modersmålstalare utan tidigare kinesisk språkerfarenhet 60 svenska ord i kombination med deras kinesiska motsvarighet. LÄS MER

 3. 23. Evaluering av självlåsande gängor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Anton Olofsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Thread-locking adhesive is a common component for many manufacturers, due to its protection against vibrations and slipping in screw joints. However, this does not work as desired on stainless steel materials. LÄS MER

 4. 24. Development of a Water Activity Control and Reaction Monitoring System for Acidolysis and Transesterification Reactions using Immobilized Lipases in a Rotating Bed Reactor

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik (master); Lunds universitet/Bioteknik (CI)

  Författare :Eimantas Gladkauskas; [2019]
  Nyckelord :Enzyme; Enzymes; Immobilized enzyme; bioreactor; rotating bed reactor; acidolysis; transesterification; arduino; water activity; thermodynamic water activity; Enzyme activity; automatic reaction tracking; reaction tracking; biotechnology; electrical engineering; relative humidity; spinchem; enzymatic synthesis; water activity control; process automation; lipases; lipase; bioteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Controlled water activity in an enzymatic reaction can influence enzyme activity and productivity. A small layer of water around an enzyme gives it a required flexibility to catalyze reactions at a higher rate in contrast with the one that is dry (Adlercreutz, Dicko, Larsson, & Månsson, 2017). LÄS MER

 5. 25. Investigating the function of GroES with hard-to-fold proteins in vivo

  L3-uppsats, Linköpings universitet/KemiLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinLinköpings universitet/Medicinska fakulteten

  Författare :Oliver Hild Walett; Emmanuel Berlin; Johan Larsson; Sofie Arvidsson; Filip Fors; Marianne Gavelius; Filip Genander; Johanna Granqvist; Philip Lifwergren; Alexandra Sandéhn; Martin Viksten; Irma Wenhov; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The use of molecular chaperones can increase the yield of correctly folded proteins. This is especially needed in the expression of proteins non-native to the host organism. This study set out to investigate the function of the chaperone GroES; a component in the GroE-system. The function of this chaperone has only been studied alone in vitro. LÄS MER