Sökning: "ylva johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden ylva johansson.

 1. 1. Scent traps and trap crops for broad bean weevil (Bruchus rufimanus) control

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Ylva Johansson; [2022]
  Nyckelord :faba bean; Vicia faba minor; semiochemicals; kairomones;

  Sammanfattning : Bönsmyg (Bruchus rufimanus) är en skadeinsekt vars larv orsakar skada i åkerböna (Vicia faba minor L), vilket reducerar bönornas kvalitet och kommersiella värde. Detta projekts syfte var att testa och utvärdera doftfällor i kombination med fångstgrödor som en biologisk kontroll mot bönsmyg. LÄS MER

 2. 2. Regnkläder, mellanmål och Pokémonkort : En kvalitativ studie om lärares och fritidspersonals upplevelser av skillnader i ekonomiska förutsättningar hos elever i låg- och mellanstadiet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ylva Johansson; Madeleine Leiva Martinez; [2022]
  Nyckelord :financial conditions; child poverty; school; teachers; leisure staff; social interaction; stigma; ekonomiska förutsättningar; barnfattigdom; skola; lärare; fritidspersonal; socialt samspel; stigma;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how teachers and leisure staff experience that differences in financial conditions among students in preschool class and grades 1-6 are expressed in school as well as how differences in financial conditions affect the students’ social interactions. The ambition was to reach a greater understanding of how children are affected early on by living in poorer financial conditions than other children. LÄS MER

 3. 3. Vilka motivationsmål är viktiga vid socialt hållbara produktköp? : En studie om socialt hållbart konsumentbeteende.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ylva Mannila; Ebba Blomqvist; Hanna Bragsjö; [2021]
  Nyckelord :socially sustainable products; social sustainability; goal-framing theory; consumer motivation scale; consumer behaviour; motivation goals.; socialt hållbara produkter; social hållbarhet; goal-framing theory; consumer motivation scale; konsumentbeteende; motivationsmål.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka konsumentbeteende för att skapa större förståelse för konsumenters motivation till socialt hållbara produktköp. Vilka motivationsmål är viktiga för konsumenter vid köp av en socialt hållbar produkt? Det ökade intresset inom området social hållbarhet hos allmänheten (Eweje 2020) samt de motsägelser som finns i tidigare forskning (Antonetti & Maklan 2014; Shao & Ünal 2019; Veleva 2020) gör det här till ett intressant och aktuellt ämne. LÄS MER

 4. 4. Insect pollination of faba beans, Vicia faba : the abundance and foraging behaviour of different pollinators and their effect on crop yield

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Ylva Johansson; [2020]
  Nyckelord :honeybee; Apis mellifera; bumblebees; B. pascuorum; B. hortorum; B. lucorum; B. terrestris; B. ruderatus; B. cryptarum; B. distinguendus; B. lapidarius;

  Sammanfattning : Faba beans, Vicia faba is known as a self-pollinating crop, however significant yield increases have been found in plants visited by honeybees and bumblebees. The bees either make positive visits, entering the flower and transferring pollen between different flowers resulting in cross-pollination, or negative visits, piercing the flower to “steal” nectar or collect nectar from extrafloral nectaries. LÄS MER

 5. 5. "Att leva eller inte leva" : En kvalitativ studie om kvinnors väg mot drogfrihet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Ellen Nilsson; Ylva Johansson; [2020]
  Nyckelord :Missbruk; kvinnor; övergång; avgörande faktorer; identitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka kvinnors erfarenheter av att lämna ett missbruk. Fokus låg på övergången från livet med missbruk till ett drogfritt liv, avgörande faktorer för beslutet om att bli drogfri samt hur drogfriheten har påverkat kvinnornas sociala identitet. LÄS MER