Sökning: "yngre elever"

Visar resultat 1 - 5 av 404 uppsatser innehållade orden yngre elever.

 1. 1. Intensiv och strukturerad läsning - en intervention

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ulrika Erlandsson; Jenny Nordendahl; [2020]
  Nyckelord :intensiv läsning; intervention; läsförståelse; läshastighet; strukturerad läsning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Erlandsson, Ulrika och Nordendahl, Jenny (2019). Intensiv och strukturerad läsning - en intervention. Intensive and structured reading - an intervention. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Att utveckla elevers historiemedvetande om tid i grundskolans årskurser F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elin Winberg; Kajsa Gundmark; [2020]
  Nyckelord :grundskola; historia; historiedidaktik; historiemedvetande; historieundervisning; tidsuppfattning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbetet har varit att få kunskap om unga elevers historiemedvetande och tidsuppfattning, då vi genom denna kunskap kan anpassa undervisningen efter hur eleverna utvecklar sitt historiemedvetande på bästa sätt. Genom att undersöka och sammanställa olika vetenskapliga källor har vi i denna kunskapsöversikt strävat efter att få svar på två frågor: Vad säger tidigare forskning om historiemedvetande hos elever i årskurs F-3 när det gäller tid? samt Hur kan man använda kunskapen om elevers historiemedvetande i sin undervisning? Detta har genomförts genom att undersöka redan existerande forskning utifrån frågeställningarna. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars perspektiv på landsbygd och lantbruk : en studie bland gymnasieelever i Sala kommun

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tilda Magnusson; [2020]
  Nyckelord :kognitiv karta; livsstil; landsbygd; lantbruk; mentimeter; ungdomar;

  Sammanfattning : Framtida generationers uppfattning av landsbygden som plats att bo och arbeta på har en stor betydelse i debatten om framtidens livsmedelsproduktion, men också för Sveriges landsbygder. Kommande generationer måste ha ett intresse av att bo och arbeta på landsbygden om hela Sverige ska leva. LÄS MER

 4. 4. Elevers inställning till dusch i samband med idrott och hälsa : En jämförande studie mellan årskurs fem, sju och nio

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Sofia Johansson; [2020]
  Nyckelord :Active participation; showering; students; physical education; locker room; Aktivt deltagande; dusch; elever; idrott och hälsa; omklädningsrum;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka elevernas inställning till att duscha i samband med idrott och hälsa i skolan. Syftet var också att undersöka huruvida eleverna upplever att valet att inte duscha kan påverka det aktiva deltagandet på idrottslektionen. LÄS MER

 5. 5. Litteratursamtal med yngre elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helen Brandt; Emelie Martinsson; [2020]
  Nyckelord :förmågor; hinder; icke-kognitiva förmågor; kognitiva förmågor; litteratursamtal; yngre elever;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt var att undersöka huruvida litteratursamtal kan bidra till elevers språk-, kunskap- och identitetsutveckling. Vår frågeställning var vilka förmågor yngre elever kan utveckla genom litteratursamtal i skolan. LÄS MER