Sökning: "yngre romersk järnålder"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden yngre romersk järnålder.

 1. 1. Olika men ändå lika. En jämförelsestudie av konstruktioner, gravgods och ritualer mellan svenska och kontinentaleuropeiska kammargravar under folkvandringstiden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Markus Ahlberg; [2021]
  Nyckelord :gravskick; folkvandringstiden; folkvandringstid; kammargrav; kammargravar; reihengräber; Sverige; Europa; 400-tal; 300-tal; 500-tal; järnålder; järnåldern; äldre järnålder; romersk järnålder; yngre romersk järnålder; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to compare Migration Period chamber tombs from Central and Western Europe with Migration Period chamber tombs from Sweden, with a specific focus on the constructions, grave goods and traceable rituals in each respective geographical area’s tombs. This comparative study also features three examples of Swedish chamber tombs, located in Högom, Lilla Jored and Lilla Sylta, which are discussed in comparison with the continental chamber tombs, as well as the general view on Swedish chamber tombs. LÄS MER

 2. 2. Hur kan man tolka genus? - En genusundersökning av gravfältet Simris och Istabygravfältet i södra Sverige från yngre förromersk och romersk järnålder.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Victor Lundström; [2014]
  Nyckelord :Gravar; Genus; Föremål; Gravritualer; Istabygravfältet; Simris; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to get closer look at the prehistoric individual on a more social level. This will be attempted through a qualitative understanding of how one can interpret gender using a source material from two Iron Age cemeteries both located in the very southeastern corner of Sweden. LÄS MER

 3. 3. Borg, berg och bygd. : Selaötraktens fornborgar under den mellersta järnåldern.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  Författare :Ludvig Pilgren; [2013]
  Nyckelord :hill fort; mentality; iron age; migration period; fornborg; Selaön; järnålder; folkvandringstid; Södermanland; yngre romersk järnålder; Mälardalen; mentalitet; hägnade berg; vallanläggning; tröskelhägnad; Tuna;

  Sammanfattning : This paper deals with hill-forts located on and directly south of Selaön, in the center of Mälardalen, Södermanland, dated to the late roman period and the migration period. Of special interest is differences and similarities between the forts when it comes to their morphology and the hills where they were built. LÄS MER

 4. 4. Med kejsaren som referens : En studie om kejsarkultens påverkan på den skandinaviska aristokratins uppkomst och utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Hampus Norrgren; [2013]
  Nyckelord :Romersk kejsarkult; Skandinavisk aristokrati; yngre järnålder; maktlegitimering; förkristen kult;

  Sammanfattning : During the three first centuries A.D the cult to roman emperor was practiced over the absolute majority of the known world. It was based on the idea of the deified ruler, where religion was used as a way of legitimizing a social position of an absolute few. LÄS MER

 5. 5. Stengrunder och gränser : en studie av kontinuitet från äldre järnålderns stengrundsbygd till nutid

  Magister-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för kultur, energi och miljö

  Författare :Ola Nilsson; [2011]
  Nyckelord :Roman Iron Age; Gotland; Scandinavia; stone foundations; administrative districts; Stenstugu; Romersk järnålder; Gotland; Skandinavien; stengrunder; administrativ indelning; Stenstugu;

  Sammanfattning : This thesis studies settlement continuity on Gotland between approximately AD 200 and AD 1700. The method used is to calculate correlation between the geographical distribution of all known Iron Age stone-wall-houses (on Gotland known as "kämpagravar") and all farms included in the detailed taxation maps from approximately 1700. LÄS MER