Sökning: "yngre skolbarn"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden yngre skolbarn.

 1. 1. Komplext semantiskt verbalt ordflöde hos elever i årskurs 3 och årskurs 6

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lina Johansson; Sabina Saletti; [2018-12-13]
  Nyckelord :ordflöde; ordmobilisering; svenska skolbarn; bedömning; word fluency; word retrieval; Swedish pupils; assessment;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore the use of a new assessmenttool in verbal word fluency (Complex Semantic Verbal Fluency; COSEF) onSwedish pupils in 3th (9 years old) and 6th grade (12 years old) (n = 49). Inorder to examine the construct validity of the new assessment tool, a comparisonwas made with three other well-known word fluency tests; FAS, animaland action verb. LÄS MER

 2. 2. Lust för bild och skapande : en kvalitativ studie om intresse samt motstånd skapas för ämnet bild

  Magister-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Hanna Gumowska Wagnås; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstraktEntusiasm eller ointresse - vad är det som förorsakar lust eller motvilja för skapande ämnen? Frågan jag ställer är väldigt omfattande och berör flera samhällsområden. Tid - den historiska och i individens utveckling; Plats - i världen och individrelaterat tillsammans med tillhörande närmiljö, traditioner och relationer, samt individer med sina personligheter. LÄS MER

 3. 3. Vad är balans? : Balansförmåga hos barn i skolåldern

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC)

  Författare :Kristjan Oddsson; [2012]
  Nyckelord :Balansförmåga; motorik; motorisk kontroll;

  Sammanfattning : AimThe specific questions in the theoretic part were:What is contained in the terms "balance and balance skill" and how can this skill be measured?The specific questions in the empirical part were:How does balance skill in different age categories of children correlate with biological and physiological parameters such as age, gender, body height, weight and level of physical activity?MethodsLiterature search based on books and scientific papers related to the questions posed above. Selection was made at libraries and on–line through "Pubmed". LÄS MER

 4. 4. Dynamic assessment i svenskspråkig kontext : En explorativ studie av sex-sjuåringars narrativa utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Louise Kristoffersson; [2011]
  Nyckelord :dynamic assessment; narrative abilities; MLE; young school-aged children; dynamic assessment; narrativ förmåga; MLE; yngre skolbarn;

  Sammanfattning : ABSTRACT In standardized tests, culturally and linguistically diverse (CLD) children usually perform at similar level as children with language impairment (LI), largely due to the fact that most standardized assessment tools have been developed on the basis of a monolingual population with mainstream backgrounds. As an alternative to standardized tests, a dynamic assessment approach has been advocated to assess the language abilities of CLD children. LÄS MER

 5. 5. Planerad fysisk aktivitet - främjar det skolarbetet? Några pedagogers uppfattning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Pernilla Wahlgren; Jennie Olsson; [2006]
  Nyckelord :motorik; språk; planerad rörelse; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Vi har läst på Barndoms och ungdomsvetenskapliga programmet. På denna utbildning lägger man stor vikt vid lek och rörelse, som kan vara en betydelsefull del av lärandet i skolan och på fritiden. En stor del av utbildningen behandlar också det talade och skrivna språket. LÄS MER