Sökning: "yoga och psykisk ohälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden yoga och psykisk ohälsa.

 1. 1. Hur gymnasielärare i idrott och hälsa arbetar med psykisk hälsa : En intervjustudie

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Filip Lindgren; Christina Henriksson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare på gymnasiet inom idrott och hälsa uppfattar att de arbetar med psykisk hälsa, samt vilka utmaningar de upplever i denna del av sin yrkesutövning. Frågeställningar: - Hur uppfattar lärare i idrott och hälsa på gymnasiet att de arbetar med psykisk hälsa? - Vilka utmaningar upplever lärare i idrott och hälsa på gymnasiet att de ställs inför när de arbetar med psykisk hälsa? Metod En kvalitativ metod användes, för att få en djupare förståelse för problemområdet. LÄS MER

 2. 2. Yoga som egenvård mot ångest inom omvårdnad : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Therese Lundholm; Jimmy Norman; [2020]
  Nyckelord :Anxiety; Breathing; Conscious presence; Effects; Stress; Yoga; Andning; Effekt; Medveten närvaro; Stress; Yoga; Ångest;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Psykisk ohälsa ökar i världen, varav ångest har blivit en av nutidens stora folksjukdomar. Förutom att detta skapar lidande hos drabbade individer, uppstår stora kostnader för samhället samt belastar en redan hårt ansatt sjukvård. Den vanligaste behandlingsformen mot ångest är idag farmakologi och psykoterapi. LÄS MER

 3. 3. Interventioner mot ångest och depression för vuxna med cancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Pegah Ghassemi; Hashan Sulaiman; [2020]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; cancer; depression; ångest; ångest; intervention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en vanlig folksjukdom i Sverige som idag drabbar minst en av tre personer under deras livstid. Behandlingen medför många svåra biverkningar som ibland kan upplevas värre än sjukdomen, vilket påverkar individens psykiska, existentiella samt sociala välbefinnande. LÄS MER

 4. 4. Komplementär medicin i omvårdnaden av personer med psykisk ohälsa : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ebba Karlsson; Andrea Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Depression; Komplementär medicin; Omvårdnad; Ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund  Psykisk ohälsa i form av depression och ångest är ett ökande problem. Det orsakar lidande hos den enskilde individen, men också stora samhällskostnader. I Sverige behandlas depression och ångest i huvudsak med antidepressiva läkemedel samt psykoterapi. LÄS MER

 5. 5. Att förebygga stressrelaterad psykisk ohälsa med yoga : En systematisk litteraturstudie om yoga och stresshormonet kortisol

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Annica Nielsen; [2019]
  Nyckelord :Yoga; stress; mental illness; cortisol; HPA-axis; Yoga; stress; psykisk ohälsa; kortisol; HPA-axeln;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress samt stressrelaterad psykisk ohälsa ökar i samhället och det är viktigt att finna alternativ som bromsar utvecklingen. Stress är ett normalt fysiologiskt tillstånd men under längre tid utan återhämtning kan stress leda till psykisk ohälsa. LÄS MER