Sökning: "yoga"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade ordet yoga.

 1. 1. Var finns de mjuka värdena i läroplanen?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Annie Turesson; [2021-07-08]
  Nyckelord :meditation; asanas; andningsövningar; massage; trygghet; koncentration; stress; självkänsla; prestation; vila.;

  Sammanfattning : Detta är en intervjustudie om hur yoga och mindfulness används, upplevs och uppfattas i stort utifrån ett lärarperspektiv. Intervjudeltagarna är åtta lärare som använder eller har använt sig avyoga och/eller mindfulness inom sitt läraryrke. LÄS MER

 2. 2. Mind-Body tekniker och hälsa i förskoleverksamhet : En kvalitativ studie av förskollärares erfarenheter gällande hälsoeffekter av yoga och mindfulness hos förskolebarn

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Ramajana Halilovic; [2021]
  Nyckelord :Barns hälsa; förskollärare; hälsofrämjande; mindfulness i förskola; upplevd hälsa; yoga i förskola.;

  Sammanfattning : Forskning gällande mind-body-tekniker har länge varit dominerad av kvantitativa studier samtidigt som förskollärares uppfattningar ofta beskuggas. Avsaknaden av kvalitativa studier i ämnet har också problematiserats av flera forskare och ropet efter nyanserad forskning är stort. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av komplementära och alternativa behandlingsmetoder vid ångest

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Sturesson; Idun Brodersen; [2021]
  Nyckelord :Ångest; komplementära behandlingsmetoder; alternativa behandlingsmetoder; mindfulness; öronakupunktur; yoga; patientupplevelser.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ångest är ett stort hälsoproblem i dagens samhälle. Patienter upplever att de många gånger enbart blir erbjudna medicinsk behandling, trots att de önskar andra behandlingsalternativ. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av komplementära och alternativa behandlingsmetoder vid ångest. LÄS MER

 4. 4. Yoga är fantastiskt! Upplevelser, motstånd och motivation : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelse av yoga

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Therese Larsson-Berg; [2021]
  Nyckelord :yoga; women; altered states of consciousness; self-esteem; motivation; yoga; kvinnor; förändrade medvetandetillstånd; självkänsla; motivation;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate womens experience of yoga. The study applied a qualitative approach with thematical analysis. Six women in varying ages was interviewed and during the beginning of this study they participated in a yoga course. LÄS MER

 5. 5. Vägar till samadhi : En granskning av Robert K. C. Formans begrepp Pure Consciousness Event

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Jan Wallentin; [2021]
  Nyckelord :Robert K. C. Forman; pure consciousness event; mysticism; samadhi; philosophy of consciousness; Thomas Metzinger; minimal phenomenal experience; drug induced ego dissolution;

  Sammanfattning : Jan Wallentin. Vägar till samadhi : en granskning av Robert K. C. Formans begrepp ”Pure Consciousness Event” (Roads to Samadhi : An Examination of Robert K. LÄS MER