Sökning: "young adults"

Visar resultat 1 - 5 av 1566 uppsatser innehållade orden young adults.

 1. 1. Den uppkopplade generationen : -En kvantitativ studie på ensamhet bland 18-35 åringar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Hofréus; Arvid Nilsson Landing; [2024]
  Nyckelord :Loneliness; Social media; Young adults; Ontological security; Gender; Gender socialization; Ensamhet; Sociala medier; Unga vuxna; Ontologisk trygghet; Kön; Genus; Könssocialisation;

  Sammanfattning : Levels of loneliness are high in young adults, meanwhile they are the most connected generations ever through social media. Potential links between loneliness and the increased use of social media is of sociological interest to study. LÄS MER

 2. 2. Bilden av förorten i svensk ungdomslitteratur. : En litteraturstudie av fyra ungdomsromaner där våld, kriminalitet, utanförskap samt klass och etnicitet analyseras.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Karin Widerberg Pepeljak; [2024]
  Nyckelord :Ungdomslitteratur; våld; kriminalitet; utanförskap; socialklass; etnicitet; kvalitativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Våld, kriminalitet, utanförskap samt klass och etnicitet är de teman som diskuteras i den här studien utifrån fyra olika ungdomsromaner som utspelar sig i socioekonomiskt utsatta områden. Med hjälp av sociologisk och litteraturvetenskaplig forskning diskuteras de olika temana. LÄS MER

 3. 3. Tjejsnuset är det nya! : En kvalitativ studie om hur bilden av vitt snus konstrueras i samspel mellan media och unga vuxna, samt hur vitt snus kodas som manligt respektive kvinnligt.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Elsa Widenström Findell; Silja Jóhannsdóttir; [2024]
  Nyckelord :Vitt snus; genus; reklam; konstruktion;

  Sammanfattning : The study aims to examine the construction of the image of white snus, specifically focusing on the growing trend of female snus use. The analysis will shed light on overall perceptions and attitudes towards white snus, along with its social construction among young adults. LÄS MER

 4. 4. “Det viktiga går att ha kvar.” Existentiella perspektiv på klimatkrisen : en kvalitativ religionspsykologisk fallstudie på individ-, grupp- och samhällsnivå

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Marie Vildhammar Okker; [2024]
  Nyckelord :climate worry; existential concerns; existential health; resilience; psychology of religion; klimatkänslor; klimatångest; klimatoro; existentiell hälsa; yttersta frågorna; resiliens; religionspsykologi; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Climate change is perceived as one of the most serious threats to humanity. Overthe last decade self-reported anxiety has increased in the Swedish population,especially among children and young adults. LÄS MER

 5. 5. Unga vuxnas perspektiv på fysioterapi - en kvalitativ intervju med enkät : "Jag tror att om man hade fattat att man kan vända sig någonstans så tror jag att det hade ökat livskvaliteten rätt mycket"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Lucas Denny; Hesam Jafari; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysioterapi omfattar en holistisk syn på människans hälsa. Det mest välkända är att fysioterapeut kan hjälpa till med besvär från rörelseapparaten som exempelvis nacke, axlar och rygg. LÄS MER