Sökning: "young adults"

Visar resultat 1 - 5 av 830 uppsatser innehållade orden young adults.

 1. 1. Barnidrott och föreningsavgifter : En studie om föreningslivet, ideellt arbete och avgift

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Ahmed Mohamed; [2019]
  Nyckelord :Sport education; compounds; fees; parents; voluntary work; members; Idrottspedagogik; föreningar; avgifter; föräldrar; ideellt arbete; medlemmar;

  Sammanfattning : Sports club fees keep increasing among members and participants in Sweden, as an effect of proffesionalization and commersialization. When the Swedish National Sports Association abolished the amateur rules in 1967, the state and the market gained more possibilities to affect the Swedish sports movement. LÄS MER

 2. 2. ”Det behöver bli bättre för att vi ska hålla i längden…” : En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares psykosociala arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Jennifer Löfvenmark; Catrin Öberg; [2019]
  Nyckelord :Psychosocial working environment; work load; social worker; stress; demandcontrol- and support model; Psykosocial arbetsmiljö; arbetsbelastning; socialsekreterare; stress; kravkontroll- och stödmodellen;

  Sammanfattning : Att arbeta inom socialtjänsten som socialsekreterare inom utredningsenheten för barn och unga kan anses vara ett stressigt arbete med hög arbetsbelastning samt att deras arbetsmiljö ofta är omtalad. Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som socialsekreterare inom utredningsenheten för barn och unga upplevde kunde påverka deras psykosociala arbetsmiljö. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av sparapplikation : En fallstudie om hur man utvecklar en applikation som påverkar människans kognitiva beteende

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Nicole Othman; Adrian Zakir; [2019]
  Nyckelord :Application; Prototype; Human cognition; Usability test; Motivation; Gamification; Applikation; Prototyp; Mänsklig kognition; Användbarhetstest; Användarupplevelse; Motivation; Spelifiering;

  Sammanfattning : Hos flertalet människor finns en önskan om ett eget sparande, för långsiktiga såväl som kortsiktiga mål. Ser man till dagens bostadsmarknad och i synnerhet Stockholms län, kan det vara svårt för unga vuxna att ta sig in på bostadsmarknaden till följd av att det krävs att man ska ha sparat ihop till en kontantinsats. LÄS MER

 4. 4. Att be om hjälp är inte en svaghet - En kvalitativ studie om kuratorers erfarenhet av psykisk ohälsa bland unga män

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Norea Persson; Josefine Elgquist; [2019]
  Nyckelord :Mental health; young men; counselors; masculinity; stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden there are 190 000 young adults suffering from mental health issues. Research shows that the majority of those who commit suicide are men, at the same time women are overrepresented among those who seek help with mental health issues. LÄS MER

 5. 5. Fritidsläsning hos ungdomar : En kvalitativ studie om man med hjälp av e-medier kan öka fritidsläsningen hos målgruppen 13–16 år

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karin Sten; [2019]
  Nyckelord :Ungas läsvanor; läsförståelse; biblioteksanvändning; e-medier; fritidsläsning;

  Sammanfattning : The use of smartphones, computers and tablets among teenagers in the ages of 13-16 are increasing and their time to read in their leisure time are decreasing. The aim of this study is to examine if the public libraries can increase this target group´s leisure reading with electronic media. LÄS MER