Sökning: "young adults"

Visar resultat 1 - 5 av 797 uppsatser innehållade orden young adults.

 1. 1. Utveckling av sparapplikation : En fallstudie om hur man utvecklar en applikation som påverkar människans kognitiva beteende

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Nicole Othman; Adrian Zakir; [2019]
  Nyckelord :Application; Prototype; Human cognition; Usability test; Motivation; Gamification; Applikation; Prototyp; Mänsklig kognition; Användbarhetstest; Användarupplevelse; Motivation; Spelifiering;

  Sammanfattning : Hos flertalet människor finns en önskan om ett eget sparande, för långsiktiga såväl som kortsiktiga mål. Ser man till dagens bostadsmarknad och i synnerhet Stockholms län, kan det vara svårt för unga vuxna att ta sig in på bostadsmarknaden till följd av att det krävs att man ska ha sparat ihop till en kontantinsats. LÄS MER

 2. 2. Att be om hjälp är inte en svaghet - En kvalitativ studie om kuratorers erfarenhet av psykisk ohälsa bland unga män

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Norea Persson; Josefine Elgquist; [2019]
  Nyckelord :Mental health; young men; counselors; masculinity; stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden there are 190 000 young adults suffering from mental health issues. Research shows that the majority of those who commit suicide are men, at the same time women are overrepresented among those who seek help with mental health issues. LÄS MER

 3. 3. The best place to be young and a female : a study about gender equality in Rwanda

  Kandidat-uppsats, Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Aniella Beaulier; [2019]
  Nyckelord :Gender equality; women in Rwanda; young adults;

  Sammanfattning : Fältstudiens syfte har varit att analysera och beskriva jämställdhets effekter på den unga generationen i dagens Rwanda. Min uppsats utfördes med en kvalitativ ansats där intervjuer har varit centrala som metod för att samla in mitt material och data. LÄS MER

 4. 4. Att leva med ett syskon som har missbruksproblem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Maria Ekberg Leo; [2019]
  Nyckelord :Missbruk; syskon; coping; socialt stöd;

  Sammanfattning : Närmare en halv miljon vuxna svenskar har ett beroende eller missbruk av alkohol. Den motsvarande siffran för narkotika är 55 000 individer. Många av dessa personer har syskon. LÄS MER

 5. 5. Hinder, svårigheter och gynnsamma faktorer i skolan : En intervjustudie av fem elever med språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Veronica Berglund; [2019]
  Nyckelord :Språkstörning; gynnsamma faktorer; elevperspektiv; anpassningar; lärmiljöer;

  Sammanfattning : The aim of the study was on one hand to identify the obstacles and difficulties that students with Developmental Language Disorder have in school and on the other hand to find out which special educational methods and aids that could be beneficial for them. Five young adults with developmental language disorder were interviewed about their view on the problems and needs they had in primary and secondary school and how these were met by their schools and teachers. LÄS MER