Sökning: "young ice"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden young ice.

 1. 1. Elitsatsning och studier : En kvalitativ studie om unga elitsatsande ishockeyspelare och deras syn på kombinationen av elitsatsning och studier på och efter gymnasiet.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Henrik Berglund; Emil Norman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Många barn och ungdomar drömmer eller har någon gång drömt om att lyckes inom sportensvärld. Att kunna leva på sin sport är det få som lyckas med och att sedan bli ekonomisktoberoende är det ännu färre som blir. LÄS MER

 2. 2. Självreglerat lärande hos unga ishockeyspelare : En interventionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anton Holmqvist; [2019]
  Nyckelord :Ice hockey; Deliberate practice; Self-regulated learning; SRL; Motivation; Ishockey; Deliberate practice; Självreglerat lärande; SRL; Motivation;

  Sammanfattning : För att nå en hög nivå av expertis inom sporten ishockey så krävs det att spelare har mycket goda och specifika motoriska, fysiologiska och psykologiska färdigheter. Tidigare forskning på unga elitsatsande fotbollsspelare har visat att de som nått en hög nivå, har en högre grad av självreglerat lärande. LÄS MER

 3. 3. I Nangilima kanske det är mer snö och is : En receptionsstudie av hur barn kan tolka Astrid Lindgrens film Bröderna Lejonhjärta

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Michaela Ricklund; Tova Rane; [2019]
  Nyckelord :Reception study; children; interpretation; metaphors; semiotics; narrative structure; receptionsstudie; Astrid Lindgren; Bröderna Lejonhjärta; barn; tolkning; metaforer; semiotik; narrativ struktur;

  Sammanfattning : In 1973 the famous Swedish children’s author Astrid Lindgren wrote the story about the brothers Lionheart. A story about the love between two brothers, bravery and death. Ever since, there have been a widely discussion whether the story is suitable for the young readers. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars ishockeyhabitus och deras barns deltagande : Vilka ges möjlighet att spela ishockey

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Patrick Malmquist; Jonas Olovsson; [2018]
  Nyckelord :Habitus; Socio-economic capital; Sports participation; Ice-hockey habitus; Habitus; Socio-ekonomiskt kapital; Idrottsdeltagande; Ishockeyhabitus;

  Sammanfattning : Rooted and centered within a Bourdieu-inspired understanding of how the habitus and social class of parents affects childrens’ sports choices, this paper contributes to a greater appreciation of how social capital and social background impact a family’s ability to practice the sport of ice-hockey. Historically, there has been a significant amount of research investigating the reasons for- and rates of- dropout from sports participation, but few attempts has been undertaken to study athletes who begin and continue to actively play a certain sport. LÄS MER

 5. 5. Är lågutbildade föräldrar mer engagerade inom ishockey än högutbildade? : Bakgrund, engagemang och intresse hos ishockeyföräldrar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Oskar Andersson; William Hiekkanen; [2018]
  Nyckelord :Commitment; parents; sports background; ice hockey; Engagemang; föräldrar; idrottsbakgrund; ishockey;

  Sammanfattning : This quantitative study was done within the research field of sports pedagogy, and in cooperation with the Swedish Ice Hockey Association (SIHA). The study was about the parents of young hockey players, and it focused on the parents' sporting backgrounds as well as their commitment to and interest in ice hockey. LÄS MER