Sökning: "young males"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden young males.

 1. 1. Physical health outcomes for young people commenced on clozapine

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Ajdin Mujanovic; [2019]
  Nyckelord :clozapine; metabolic side effects; young people; EPPIC; OYH;

  Sammanfattning : Abstract BACKGROUND: Psychotic disorders are associated with symptoms such as delusions and hallucinations as well as impaired functioning. Second generation antipsychotic medications are the first line treatment for psychotic disorders, however a proportion of individuals will not respond to the medication. LÄS MER

 2. 2. “Can someone tell me the way” : A study on human wayfinding behaviour under incorrect information

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Roisin Devlin; Filippo La Greca; [2019]
  Nyckelord :spatial navigation; human navigation; wayfinding; virtual environment; gender differences; männsklig navigering; VE; könsskillnader;

  Sammanfattning : Finding the right path is a key aspect for successful navigation through the environment, with technologies such as the Global Positioning System (GPS) having improved this. However, human navigators can still be met with incorrect information either from devices or peers. The literature on how individuals then successfully navigate is limited. LÄS MER

 3. 3. VIDEO GAME CREATION : Inhibitors and Enablers in Female Inclusion

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Nadia V. Ruiz B.; [2019]
  Nyckelord :Video game industry; video game creation; female inclusion; feminist technoscience; toxic masculinity; game engines; inhibitors; enablers;

  Sammanfattning : In 2012 and 2014, two hashtags, #1ReasonWhy and #GamerGate, exposed a highly sexist video game industry that was not welcoming female participation. This was affecting women working or wanting to work in it. LÄS MER

 4. 4. Född i Sverige med invandrarföräldrar - Vem är jag? : En kvalitativ studie av unga svenskfödda män med Mellanösternbakgrund och deras uppfattning av identitet samt upplevelse av etnisk stereotypisering.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Rim El-Ghariri; Soma Serray; [2019]
  Nyckelord :culture; identity; ethnicity; stereotypes; kultur; identitet; etnicitet; stereotypisering;

  Sammanfattning : Forskning har visat att andra generationens invandrare kan uppleva identitetsförvirring som följd av oklar etnisk tillhörighet. Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur unga vuxna män med invandrarbakgrund (Mellanöstern) uppfattade att leva med sin egen dubbelidentitet/två kulturer och om männen upplevde fördomar baserat på deras utseende. LÄS MER

 5. 5. What would work?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Amir Basic; Clara WIkström; Kerstin Lindstedt Laumark; [2019]
  Nyckelord :Correctional service; Criminal networks; Criminogenic needs; Prevention; Recidivism; Risk factors; Treatment; Behandling; Kriminalvård; Kriminella nätverk; Kriminogena behov; Riskfaktorer; Återfallsprevention;

  Sammanfattning : Inom svensk forskning har en allt större subgrupp inom den organiserade brottsligheten i Sverige identifierats – löst sammansatta nätverk bestående av unga män med en omfattande problembild som systematiskt begår grova brott. Gruppen orsakar stora samhälleliga kostnader då brottsligheten är grov och återfallsrisken är hög, därutöver ställs högre krav på säkerheten inom kriminalvårdens verksamheter då de bedöms som betydligt mer resurskrävande än andra klientgrupper. LÄS MER