Sökning: "young offenders"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden young offenders.

 1. 1. Se tiden an, eller ta i med hårdhandskarna? : En kvalitativ komparativ studie beträffande Sveriges och Danmarks kriminalpolitik, deras syn på gängkriminalitet och straffrabattering.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Louice Andersson; [2022]
  Nyckelord :Gängkriminalitet; Unga lagöverträdare; Unga kriminella; Straffrabatt; Straffreduktion; Kriminalpolitik; Danmark; Sverige;

  Sammanfattning : The aim of this study is to review how the Nordic neighboring countries Sweden and Denmark’s criminal politics are managed and viewed. Especially, about young criminal offenders and gang crime, as well as penalty discounts, in the age group 18 to 21. Why precisely these countries are because they are alike in various aspects. LÄS MER

 2. 2. Piecing the Puzzle: Restorative Justice with Children and Young Offenders in Scandinavia, an Interview Study with Professionals

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nancy Gutiérrez Olivares; [2021-02-04]
  Nyckelord :Restorative Justice; Children and Young Offenders; Victim Offender Mediation; Youth Punishment; Restorative Processes; Social Work; Scandinavian Justice Systems;

  Sammanfattning : The modern roots of restorative justice in Scandinavia go back to the emergence of the mediationmovement in Norway in the mid 1970s (Miers, 2001), a process that reached Sweden in the late 1980s(Wahlin, 2005). Victim Offender Mediation (VOM) in Sweden, and Youth Punishment (YP) inNorway, are some of the processes based on the primary components of restorative justice. LÄS MER

 3. 3. Är ungdomsbrottsligheten ett samhällsproblem? : En kritisk diskursanalys av hur ungdomsbrottsligheten i Sverige gestaltas i svenska nyhetstidningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Johanna Hult; Josefin Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Juvenile delinquency; critical discourse analysis; Fairclough; intersectionality; news media; Ungdomsbrottslighet; kritisk diskursanalys; Fairclough; intersektionalitet; nyhetsmedia;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur svensk nyhetsrapportering framställer ungdomsbrottsligheten i Sverige. Vidare var syftet att undersöka vilka möjliga orsaker media antar ligger till grund för ungdomsbrottsligheten samt hur media genom diskurser kan konstruera samhällets syn på ungdomsbrottsligheten. LÄS MER

 4. 4. Ung och lagförd i sin tid : En diskursanalys av statens offentliga utredningar om ungdomsbrottslighet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Wilma Almqvist; Moa Martinsson; [2021]
  Nyckelord :young offenders; social work; discourse; unga lagöverträdare; socialt arbete; diskurs;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks diskursiva förändringar i statens offentliga utredningar (SOU:er) rörande ungdomsbrottslighet i relation till utvecklandet av påföljdssystemet för unga som lagförts samt det sociala arbetets ansvar för unga som lagförts. Detta för att närma oss en förståelse för hur ungdomsbrottslighet som socialt problem konstruerats. LÄS MER

 5. 5. Hårdare tag? Moderaternas, Socialdemokraternas och Vänsterpartiets konstruktioner av ungdomsbrottslighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Siri Davall; Meeri Torell; [2021]
  Nyckelord :young offenders; perspective analysis; claims-making; social constructionism; The social democrats; The moderate party; The left party unga lagöverträdare; perspektivanalys; anspråksformulering; social konstruktivism; Socialdemokraterna; Moderaterna; Vänsterpartiet; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to illustrate how youth crime is constructed by three different political parties in Sweden; Moderaterna, Socialdemokraterna and Vänsterpartiet. The data in this study consists of several official political documents such as interpellations, motions and proposals. LÄS MER