Sökning: "young turks"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden young turks.

 1. 1. När regeringen vill en sak men gör en annan... : En studie i hur regeringen hanterat frågan om ett erkännande av folkmordet på armenier

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Carina Persson; [2020]
  Nyckelord :genocide; recognition; acknowledgement; Armenian genocide; Seyfo; 1915; 1894-1924; Ottoman Empire; Turkey; young turks; Sweden; government; decision; parliament debate; split use of history; folkmord; erkännande; Armeniska folkmordet; Seyfo; 1915; 1894-1924; Osmanska imperiet; Turkiet; Ungturkarna; Sverige; regeringen; riksdagsdebatt; kluvet historiebruk;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att söka förklaring till varför den svenska regeringen valde att inte erkänna folkmordet på armenier/Seyfo samt undersöka på vilket sätt politiker använder sig av historia när de ska ta beslut i frågor som dels skett i en annan tid och som dels är obekväma att hantera. För att få svar på denna fråga har en kvalitativ metod använts. LÄS MER

 2. 2. "No need to exaggerate" : - The 1914 Ottoman Jihad declaration in genocide historiography

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Hugo Valentin-centrum

  Författare :Jonathan Dangoor; [2017]
  Nyckelord :Armenian Genocide; WWI; Assyrian Genocide; Greek Genocide; Pontic Greeks; Jihad; Ottoman Empire; Assyrians; Arameans; Young Turks; Ottoman Christians;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Objektivitet och unga turkar : En kvalitativ jämförelse av två videomediers dramatiska framställning av nyheter på internet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Mattias Lundvall; Adrian Cederqvist; [2013]
  Nyckelord :The Young Turks; CNN; Youtube; Alternative media; Dramatic representation; Objectivity; Professionalism;

  Sammanfattning : The ways of reaching out to the people to supply news are substantially increasing after the emerge of the Internet. Because of the Internet anyone can make their message heard. The Young Turks claims to be the largest online news show in the world and they have over 650 000 subscribers on Youtube. LÄS MER

 4. 4. Current Development of the Concept of Genocide in the Jurisprudence of the Ad Hoc Tribunals and Its Possible Further Impact on the Practice of the International Criminal Court

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Iryna Marchuk; [2008]
  Nyckelord :International Human Rights Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Though the practice of genocide traces its roots back to the atrocities committed in the ancient times, however, the international community has shown its reluctance to acknowledge the existence of that horrific crime. The impunity for the Armenian genocide perpetrated by the Young Turks of Ottoman Empire in 1915 had a significant impact on Adolf Hitler who referred to the Ottoman killings of Armenians in his political speeches justifying Nazi's brutal policy. LÄS MER