Sökning: "younger childrens expressions"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden younger childrens expressions.

 1. 1. Multimodalitet i barnbibliotekariers läsfrämjande arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Peter Cliffordson Weicht; Nina Höglund; [2023]
  Nyckelord :läsfrämjande; läslust; multimodalitet; socialsemiotik; sociokulturell teori; barnbibliotekarier;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to gain an understanding in children’s librarians usage of multimodal tools and different methods for expression in their work regarding promoting reading activities, in a public library context, and what effect these methods and tools have on the children participating in such activities. Empirical content was gained in the vein of qualitative studies through semi structured interviews with five children’s librarians. LÄS MER

 2. 2. Dialogisk högläsning i praktiken : En studie om hur bibliotekarier talar med barn medan de läser högt för dem under sagostunder på folkbibliotek

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Linnea Westling; [2022]
  Nyckelord :public library; dialogic reading; storytimes; reading promotion; children; reading comprehension; folkbibliotek; dialogisk högläsning; sagostunder; läsfrämjande; barn; läsförståelse;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur bibliotekarier talar med yngre barn under sagostunder på folkbibliotek idag, vilket är viktigt att undersöka eftersom föräldrar inte läser högt för sina barn lika ofta som de brukade, något som gör dialogisk högläsning på folkbibliotek viktigare än någonsin. Forskning visar att dialog under högläsning är mer främjande när det kommer till barns läsförståelse. LÄS MER

 3. 3. The Effects of Translating Culture-Bound References : A Study of the Translation Strategies Used Regarding Culture-Bound References in the Swedish Translations of the 1994 Movie The Swan Princess

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Cecilia Fägerman; [2022]
  Nyckelord :audiovisual translation; dubbing; subtitling; cultural reference; domestication; foreignization; intended viewer; children s movie; audiovisuell översättning; dubbning; undertextning; kulturreferens; domesticering; exotisering; avsedd tittare; barnfilm;

  Sammanfattning : The ever-changing practice of translating movies evolves along with living languages and media development. Dubbing a movie broadens its reach adequately when the primary audience is younger children with little knowledge of the movie’s source language and culture. LÄS MER

 4. 4. Titta där, en bro till : Vad uttrycker barn i ålder 2,5-3 år om broar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Natalie Andersson; [2019]
  Nyckelord :Children`s working theory; engineering in preschool; technical system; younger childrens expressions; Barns arbetsteorier; teknik i förskolan; tekniska system; yngre barns uttryck;

  Sammanfattning : The intention with this study is to look into what and how children at the age of two and a half and three years old expresses about bridges. The study is qualitative and have been completed with unstructured pre- and after interveiews and participant observation with two different groups with in total four children that have been introduced to different materials representing bridges. LÄS MER

 5. 5. Toddlare och demokratiarbete : om inflytande och delaktighet hos förskolans yngsta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Pauline Engström; [2015]
  Nyckelord :toddlers; preschool; influence; care; interculturality; toddlare; förskola; inflytande; omsorg; interkulturalitet;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to find out how young children are allowed to influence and affect their daily lives in preschools, as well as teachers’ views on the latter. My interest in this topic is born out of my experience of working with both younger and older preschool children. LÄS MER