Sökning: "youth association"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden youth association.

 1. 1. Grupptryckets & kamratinflytandets roll i ungdomsbrottslighet Om tidigare kriminellas erfarenheter av brottslighet under ungdomstiden.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emilia Granfeldt; Hailey Nguyen; [2021-05-31]
  Nyckelord :peer pressure; peer influence; juvenile delinquency; prevention measures;

  Sammanfattning : The present qualitative research aims to study the role of peer pressure- and influence injuvenile delinquency and what measures are seen as relevant to work against it. A total offive interviews were made with former male criminals to investigate their experience of peerpressure- & influence during their adolescence (15-20 years old). LÄS MER

 2. 2. Perceived risk of cannabis use and cannabis use among Swedish youth : A quantitative study from a public health perspective

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Kaltum Ali Mohamed; [2021]
  Nyckelord :Cannabis use; Flash Eurobarometer 330 - Youth Attitudes on Drugs; perceived risk of cannabis use; public health sciences; Swedish youth; quantitative study.;

  Sammanfattning : Background: Risk perception has been studied concerning the use of marijuana and it impacts the intention to use that specific substance. Aim: The aim was to study the association between the perceived risk of cannabis use and cannabis use among Swedish youth after controlling for gender, age, and education. LÄS MER

 3. 3. Idrottsföreningar och hälsofrämjande : En kvalitativ studie om hälsofrämjande inom den svenska barn- och ungdomsidrotten

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Nina Blomberg Zanders; [2021]
  Nyckelord :Adolescents; Children; Health promotion; Sports Clubs; Sports; The Coronavirus pandemic; Barn; Ungdomar; Hälsofrämjande; Idrottsföreningar; Idrott; Coronapandemin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idrottsföreningar är en folkrörelse i Sverige som engagerar många. I Sverige finns både idrottspolitiska mål och ett civilsamhälle som verkar för att barn och ungdomar ska vara fysiskt aktiva inom idrott. LÄS MER

 4. 4. Psykosociala faktorer i relation till avhopp inom organiserad barn-och ungdomsfotboll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anna Torstensson; Linnéa Hansson; [2021]
  Nyckelord :autonomous support; dropout; motivation; organized soccer; social support.; autonomistöd; avhopp; motivation; organiserad fotboll; socialt stöd.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka samband mellan risken för avhopp inom organiserad barn-och ungdomsfotboll och psykosociala faktorer (motivationsregleringar, upplevt autonomistöd från tränaren och socialt stöd). Studien är kvantitativ med en prospektiv design. LÄS MER

 5. 5. Finns det en relation mellan cannabisbruk och depression bland ungdomar? : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Maria Ghazal; Rebecca Nygårdh; [2021]
  Nyckelord :Depression; cannabis; ungdomar; drogbruk; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Både cannabisbruk och depression ökar bland ungdomar i Sverige. För att kunna förebygga och behandla krävs att inom socialt arbete ha en förståelse för varför ungdomar påbörjar ett cannabisbruk och/eller drabbas av depression. LÄS MER