Sökning: "youth development"

Visar resultat 1 - 5 av 446 uppsatser innehållade orden youth development.

 1. 1. Implementering av AKK för barn och ungdomar som har flerfunktionsnedsättning - en studie av habiliteringslogopeders erfarenhet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Cecilia Lybing; Louise Törngren; [2021-02-12]
  Nyckelord :flerfunktionsnedsättning; alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; logoped; barn- och ungdomshabilitering; tematisk analys; profound intellectual and multiple disabilities; augmentative alternative communication AAC ; speech and language pathologist SLP ; child and youth habilitation; thematic analysis;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate speech and language pathologist’s (SLPs) experiences when implementing augmentative and alternative communication (AAC) with children and adolescents with profound intellectual and multiple disabilities. Five SLPs participated in individual, semi-structured interviews. LÄS MER

 2. 2. Piecing the Puzzle: Restorative Justice with Children and Young Offenders in Scandinavia, an Interview Study with Professionals

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nancy Gutiérrez Olivares; [2021-02-04]
  Nyckelord :Restorative Justice; Children and Young Offenders; Victim Offender Mediation; Youth Punishment; Restorative Processes; Social Work; Scandinavian Justice Systems;

  Sammanfattning : The modern roots of restorative justice in Scandinavia go back to the emergence of the mediationmovement in Norway in the mid 1970s (Miers, 2001), a process that reached Sweden in the late 1980s(Wahlin, 2005). Victim Offender Mediation (VOM) in Sweden, and Youth Punishment (YP) inNorway, are some of the processes based on the primary components of restorative justice. LÄS MER

 3. 3. The sportification process of emerging activities in Sweden : Case studies of e-sports and padel through the perspectives of institutionalization and standardization

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Demi Erik; Aarden Jurgen; [2021]
  Nyckelord :Sportification; Sweden; Institutionalization; Standardization; E-sports; Padel;

  Sammanfattning : The sportification process of e-sports and padel in Sweden is analyzed by using the concepts of institutionalization and standardization, which are closely related elements of sportification. This contributes to map, and better understand the sportification process of emerging activities in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Skandinavisk motocross : En jämförelse kring synen på barn- och ungdomsutveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Malte Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Scandinavian sport; Motocross; Child- and youth development; Motorsport; Skandinavisk idrott; Motocross; Barn- och ungdomsutveckling; Motorsport;

  Sammanfattning : Syftet med studie är att undersöka hur de skandinaviska länderna och dess specialidrottsförbund ser på barn- och ungdomsutveckling inom motocross samt hur detta kan förstås. Detta har genomförts med hjälp av en dokumentanalys och de dokument som förbunden har publicerade på respektives webbsida. LÄS MER

 5. 5. Sex-och samlevnadsundervisningens innehåll,upplägg och genomförande som en del avskolans socialiseringsroll : En studie från elevernas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Lindgren Karlsson; Anna Brandt; [2021]
  Nyckelord :Sex and relationship education; primary school; student perspective; socialization; queer theory and norms;

  Sammanfattning : This is a qualitative essay that deals with students' experience of primary school sex andrelationship education. The purpose was to gain new knowledge into how students in theirfirst year of high school experienced primary school sex education about sexuality, consentand relationships in terms of both its form and content, with a hope to contribute knowledgethat may be relevant to the school's actors who from 2022 will implement new curriculumchanges. LÄS MER