Sökning: "youth engagement"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden youth engagement.

 1. 1. I don’t even think there are environmental politics here! A paper on youth influence and the coal mining industry in Bosnia & Herzegovina

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Matilda Råbrant; [2022]
  Nyckelord :youth influence; climate change; environmental politics; natural resources; fossil economy; youth engagement; political ecology; Bosnia-Herzegovina; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bosnia & Herzegovina is the 27th largest exporter of coal-fired energy in the world. Multiple organizations are warning about the dangerous rates of air polluting substances in many of the country’s larger cities. Youths in Bosnia & Herzegovina feel alienated from decision-making, making it hard for them to express their voice and concerns. LÄS MER

 2. 2. Being young and navigating online cultures in an algorithmic media setting : A qualitative study of young-adults perception of mediated public shaming on TikTok

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Evelina Ketola; [2022]
  Nyckelord :Public shaming; call-out culture; cancel culture; TikTok; media design; Algorithmic literacy; participatory democracy; civic engagement;

  Sammanfattning : TikTok differs from how the media audience is used to seeing other social media platforms. When opening the app, the user does not see the friends you have decided to follow. Instead, you are faced with an algorithmically decided and never-ending feed of content personified individually for the specific user. LÄS MER

 3. 3. Hur upplever mottagarna audiovisuell information på TikTok?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Josefine Ahlin; [2022]
  Nyckelord :TikTok; generation Z; audiovisual information; communication forms; information processing; engagement; feminism; narrative; rhetorical impact; TikTok; generation Z; audiovisuell information; kommunikationsformer; informationsbearbetning; engagemang; feminism; narrativ; retorisk påverkan;

  Sammanfattning : TikTok är en sociala medier-plattform där användarna kan publicera korta videoklipp. Applikationen används idag av över 1 miljard människor. Plattformen erbjuder funktioner som främjar interaktion och kunskapsutbyte mellan användarna. LÄS MER

 4. 4. Exploring the Participation of Youth Activists and Advocates from the Global South at COP26

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Katarzyna Pawelczyk; [2022]
  Nyckelord :climate activism; youth climate activism; COP26; Global South; youth participation; youth engagement;

  Sammanfattning : The climate crisis is one of the most pressing challenges of the global development agenda. In recent years, young people have been publicly recognised as key stakeholders in efforts to address it. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskors upplevelse av vad som påverkar elevers fysiska aktivitet : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Liselotte Hultberg; Sara Byléhn; [2022]
  Nyckelord :Health promotion; physical activity; prevention; pupil; school nurse; Elev; fysisk aktivitet; förebyggande; hälsofrämjande; skolsköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara fysisk aktiv från tidig ålder har positiv effekt på hälsa och välbefinnande. Forskning visar en allt lägre tendens till fysisk aktivitet hos barn och unga vilket kan medföra en ökad risk för ohälsa. Skolan utgör en viktig arena för att främja fysisk aktivitet. LÄS MER