Sökning: "youth football"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden youth football.

 1. 1. Football for Life, så mycket mer än bara fotboll

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Agnes Johansson; Eric Sandgren; [2019]
  Nyckelord :Positive youth development; Teaching Personal and Social Responsibility; Football for Life; FC Rosengård; ungdomar; Life skills;

  Sammanfattning : FC Rosengård bedriver flertalet sociala projekt. Ett av dessa projekt är Football for Life som i Sydafrika har som målsättning att stärka unga kvinnors självbild och rättigheter. LÄS MER

 2. 2. Place, youth and memory as resistance : An ethnographic case study of discussions about impunity at Londres 38,espacio de memorias

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexander Mattiasson Nazar; [2019]
  Nyckelord :Chile; Impunity; Collective Memory; Ethnography; Discourse Analysis; Chile; Straffrihet; Kollektivt minne; Etnografi; Diskursanalys;

  Sammanfattning : ” You don’t talk about politics or football around the dining table” is a Chilean expression that well describes how the dictatorship (1973–1990) is attached to the societal soul, with people’s diversifiedrelationships to its legacy. For the outside world, Chile is a thriving democracy that got out of Pinochet’s iron grip, but for many Chileans, the transition to democracy has excluded demands for justice and a real influence. LÄS MER

 3. 3. Rebound jump test to measure neuromuscular fatigue : -an attempt to understand training readiness and minimize injury incidence in youth team sports

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jesper Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :neuromuscular fatigue; training load; youth team sport; sports medicine; physiotherapy;

  Sammanfattning : Background: A high injury-incidence in the world of youth team sports requires athletes, teams and healthcare to invest big amounts of money and time. There is a need to find implementable time- and cost-effective strategies that can highlight youth athletes at increased risk of sustaining injuries, to inform the physiotherapist’s/coach’s training plan for training load adjustments. LÄS MER

 4. 4. RAE och Damallsvenskan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Oskar Kindberg; [2019]
  Nyckelord :Women; Football; Sweden; Relative age effect;

  Sammanfattning : I en allt mer elitsatsande idrott skapas fler och fler svårigheter och problem. Ett av dessa är relative age effect (RAE). RAE innebär att det finns en överrepresentation i deltagarpopulationen av deltagare som är födda tidigt på året. LÄS MER

 5. 5. Granskning av tränares kunskap & beteende i styrketräning för fotbollsspelande ungdomar i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Filip Cibor; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att genom systematiska observationer och kvalitativa intervjuer synliggöra användbarheten av kunskap om styrketräning, samla kunskap om beteende hos fotbollstränare eller fystränare i fotbollsklubbar och synliggöra hur dessa implementeras i praktiken för pojkar och flickor i åldern 16–20. Studiens frågeställningar var: (1) hur stämmer en tränares uppfattning om dennes kunskap överens med dennes agerande i en praktisk situation? (2) hur upplever tränaren att styrketräning kan bidra till utveckling av ungdomars fysiska kvalitéer och hälsa? (3) hur kan skillnader eller likheter i agerande/beteende mellan olika tränare förklaras? Metod: Metoder som användes för att samla in empiri i denna studie var genom observationer och intervjuer. LÄS MER