Sökning: "youth"

Visar resultat 11 - 15 av 2248 uppsatser innehållade ordet youth.

 1. 11. Vad tänker du om cannabis?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Tanja Möller; [2020]
  Nyckelord :cannabis; youth; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to find out secondary school pupils own opinions of cannabis in a development of legalization and liberalization of it in the U.S., nearly in California, Colorado, Washington and Columbia. LÄS MER

 2. 12. Den kriminella jargongens normalisering : En undersökning av ryska ungdomars attityder till kriminell jargong

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Slaviska språk

  Författare :Midas Lundgren; [2020]
  Nyckelord :argot; attitudes; criminal jargon; fenya; survey; youth language; арго; блатная музыка; опрос; отношение; уголовный жаргон; феня; язык молодёжи; argot; attityder; enkät; enkätundersökning; fenja; kriminell jargong; ungdomsspråk;

  Sammanfattning : This thesis examines the relationship and attitudes of 152 young Russians, between 13 and 20 years of age, towards words derived from criminal jargon that have become a part of colloquial Russian; more specifically how they explain their usage of these words, what they think of criminal jargon, where they have learnt it from, and whether or not they are aware of the origins of the words they are using. In order to analyse these aspects, 20 words from criminal jargon were chosen and used as the basis for a survey. LÄS MER

 3. 13. An oasis for students : investigating the potential co-benefits of schoolyard redesign for climate adaptation

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Alice Aimée Schneider; [2020]
  Nyckelord :sustainability science; urban heat island; schoolyard greening; education; youth participation; children; health; Social Sciences;

  Sammanfattning : Due to climate change and the urban heat island effect, urban areas face increasing heat stress, a change that has severe consequences on human health. While the need for climate adaptation is pressing, the impact of climate adaptation projects on other sectors also needs to be carefully examined. LÄS MER

 4. 14. Argument om åtgärder för unga myndiga lagöverträdare : En dokumentstudie utifrån förslaget att slopa straffrabatten för unga myndiga

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Tilda Håhus; [2020]
  Nyckelord :Sveriges kriminalpolitik; unga lagöverträdare; ungdomsbrottslighet; ungdomskriminalitet; åtgärder för unga lagöverträdare; straff för ungdomsbrottslighet; effekter av straff; Criminal politics; young offenders; youth criminals; youth crime; measures for young offenders; youth criminal punishment; effects of punishment; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att förstå politiken om åtgärder för unga myndiga lagöverträdare genom att analysera de argument som förs fram av centrala parter. Jag har genomfört en kvalitativ dokumentstudie med teorin om anspråksformulering som vetenskapsteoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 5. 15. Den andra scouten : Sammanslagningen av svensk flick- och pojkscouting

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Fredrik Mandelin; [2020]
  Nyckelord :scouting; guiding; coeducation; gender; Swedish youth movement; scouting; scout; pojkscout; flickscout; genus; ungdomsrörelse;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the gender effects of the introduction of coeducation in the Swedish scout and guide movement in the late 1960’s. Using Simone de Beauvoir’s concept of transcendence and immanence, the study initially focuses on the differences between and characteristics of the two social communities formed by the female-only Swedish Girl Scout Association (Sveriges Flickors Scoutförbund) and the male-only Scout Association of Sweden (Sveriges Scoutförbund). LÄS MER