Sökning: "youth"

Visar resultat 11 - 15 av 2382 uppsatser innehållade ordet youth.

 1. 11. Bortom det planerade : Folkbibliotekariers arbete med medie- och informationskunnighet gentemot unga

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Malin Hyttstrand; Patrik Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Folkbibliotek; medie- och informationskunnighet; MIK; ungdomar; folk- och skolbibliotek; informationskompetens; unga; programverksamhet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyse how Swedish public libraries work with media and information literacy towards young people. The research questions are What does the youth activity look like in public libraries? How do public librarians use the term media and information literacy? And how is the work with media and information literacy conducted? These are based on the conception of the librarian's knowledge of the concept media and information literacy and Swedish public libraries work for democracy and young people's popular education. LÄS MER

 2. 12. Istället verka de ofta skadligt och förråande : Kunskapsanspråk gällande behovet av förhandsgranskning av film under tidigt 1900-tal

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Fredrik Odhammar; [2021]
  Nyckelord :film censorship; knowledge claim; moral assumption; knowledge legitimacy; youth development; parliamentary motion; film media;

  Sammanfattning : During the beginning of the cinema media era around the turn of 20th century, a debate prevailed in Sweden about the film’s harmful and negative moral impact on children and young people. This study aims to investigate the debaters’ knowledge claims regarding a preview of a publicly shown film and if it is related to their morality. LÄS MER

 3. 13. Handlingsutrymmets begränsningar : En kvalitativ studie om hur socialtjänsten arbetar med ungdomsbrottslighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sammar Bahlawan; Sarah Bondesson; [2021]
  Nyckelord :youth; criminality; social services; discretion; social work.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The main purpose of this study was to investigate how social services work to reduce criminality among the youth, with children and adolescents that have already developed a criminal behaviour. We have also examined if and, in such cases, how social workers experience that their discretion is restricted by factors such as the law, routines and guidelines. LÄS MER

 4. 14. A Call to Anger : A feminist participatory approach to anti-trafficking communication for social change in collaboration with the Youth Advocacy Group of NGO Atina

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Margarida Costa da Silva Catela Teixeira; [2021]
  Nyckelord :Human trafficking; sexual exploitation; feminist research; participatory approach; communication for social change; Serbia.;

  Sammanfattning : Voices of women affected by trafficking in human beings for sexual exploitation (THBSE) are often marginalized and they are not usually included in the design and implementation of anti-trafficking campaigns. Although these campaigns present themselves as Communication for Social Change, the final result often betrays the principles of this form of communication. LÄS MER

 5. 15. "Att gå in som en katt i mörker, med morrhåren rakt fram" - Personalerfarenheter inom barn- och ungdomshabiliteringen om att fråga om sexuella övergrepp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elsa Björk Andersdóttir; Fanni Hellemarck; [2021]
  Nyckelord :Barn- och ungdomshabiliteringen; sexuella övergrepp; barn med funktionsnedsättning; personal; Child and Youth Habilitation Services; Sexual abuse; Disabled children; Staff; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka möjligheter och hinder som personal på barn- och ungdomshabiliteringen upplever gällande att ställa frågor om sexuella övergrepp. Detta undersöktes genom semistrukturerade intervjuer med åtta deltagare från sex olika enheter inom barn- och ungdomshabiliteringen i Region Skåne. LÄS MER