Sökning: "youth"

Visar resultat 21 - 25 av 2248 uppsatser innehållade ordet youth.

 1. 21. Körledarens arbetsglädje

  M1-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Elias Aaron Johansson; [2020]
  Nyckelord :Arbetsglädje. Körpedagogik. Dirigering. Flow. Kommunikation. Hälsa.;

  Sammanfattning : Jag har som sångare fått arbeta med en mängd olika dirigenter. Det har väckt funderingar kring vad det är som gör att en viss musikalisk ledare lyckas med att entusiasmera, kommunicera med och nå fram till en grupp körsångare, och vad det är som brister när detta uteblir. LÄS MER

 2. 22. Att ligga runt – ett brott mot rådande samhällsnormer? : En kvantitativ undersökning av socionomstudenters syn på sexuellt utsvävande beteende i 3 § LVU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Angelica Forsell; [2020]
  Nyckelord :sexuality and gender; social work students; 3 § LVU; youths’ sexuality; compulsory care; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate whether social work students assess the need for compulsory care under the Care of Young Persons (Special Provisions) Act (1990:52) (LVU) differently based on differences in gender, sexually abusive behavior, and age. The aim was to find out if social work students find that sexually abusive behavior is enough for LVU to the same extent for young girls and boys. LÄS MER

 3. 23. Ungdomsbrottslighet, en allvarlig fara? : En diskursanalys av hur unga lagöverträdare framställs i svensk nyhetsmedia

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Sara Holmer; Niclas Öberg; [2020]
  Nyckelord :Youth crime; Criminal youth; Juvenile delinquency; Moral panic; Subculture theory; Critical discourse analysis; Ungdomsbrottslighet; Unga lagöverträdare; Unga brottslingar; Moralpanik; Subkulturteori; Kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Ungdomsbrottsligheten i Sverige är ett stort problem enligt svensk nyhetsmedia, och vi möts av nyhetsrapportering om att våldsbrott bland unga blir allt vanligare och att det sker att oftare. Narkotikamissbruk, vandalisering, misshandel och organiserad brottslighet är skenande hos unga lagöverträdare. LÄS MER

 4. 24. "Det går inte att ha förtroende till ett system som inte gillar oss" : En kvalitativ intervjustudie om unga transpersoners erfarenheter av och förtroende till trans-, hälso- och sjukvården och psykiatrin.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Erica Brodén; [2020]
  Nyckelord :Transgender; non-binary; experience; health care; trust; Social Sciences;

  Sammanfattning : Transpersoner tillhör en marginaliserad grupp som ofta tvingas möta olika typer av diskriminering i samhället. Tidigare forskning visar att förtroendet till samhället är lågt i denna grupp, samt att erfarenheter av bemötande från personal i vården till stor del är av negativ karaktär. LÄS MER

 5. 25. ”Front mot plattkyrkligheten” : Tillkomst och strävanden hos Sodalitium Sancti Christofori 1921–1939 i organisationsteoretisk belysning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Kristoffer Rönnblom; [2020]
  Nyckelord :Keywords: Sodalitium Sancti Christofori; Church of Sweden; High Church movement; Youth Church movement; Third order; liturgy; Church renewal.;

  Sammanfattning : The beginning of the 20th century saw an emergence of new ideals for and ways of living a Christian life in Church of Sweden. As a consequence of both a revival for Sweden’s own medieval heritage as well as intensified ecumenical contacts with, principally the Church of England, several Christian communities took similar form to that of “Third orders”, but without any canonical status. LÄS MER