Sökning: "youth"

Visar resultat 21 - 25 av 2382 uppsatser innehållade ordet youth.

 1. 21. Våld på ungdomsinstitution : En litteraturöversikt om vilka faktorer som kan leda till våld på ungdomsinstitution.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Tove Söderberg; Annika Astemark; [2021]
  Nyckelord :Youth; violence; factors; residential care; Ungdomar; institution; våld; faktorer;

  Sammanfattning : Våld på ungdomsinstitution är ett internationellt problem som behöver hanteras för att få en bättre vårdmiljö för de placerade ungdomarna och en säker arbetsmiljö för personalen. För att kunna förebygga och hantera våldet behövs kunskap om vilka faktorer det kan vara som utlöser våldet. LÄS MER

 2. 22. Riskfaktorer för kriminalitet och annat normbrytande beteende : En litteraturstudie om riskfaktorer bland barn och unga

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Mette Sjögren; Frida Krüsell; [2021]
  Nyckelord :Children; Criminal behaviour; Deviant behaviour; Risk factors; Youths;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine which risk factors the Swedish governmental organization, Socialstyrelsen, can identify among children and youths that could lead to later deviant or criminal behaviour. The study is based on two written reports made on behalf of Socialstyrelsen. LÄS MER

 3. 23. LIKA FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ PLAN? En intersektionell analys av ungdomsfotbollen som gräsrotsrörelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Christoffer Nilsson; Vilhelm Svensson; [2021]
  Nyckelord :Equal conditions; intersectional categories; grassroot social work; youth sports movement; leadership.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The sports movement in Sweden has for a long time been a key factor in health prevention and social work at a grassroots level. Through youth sports, school and at home children and teenagers have been introduced to the values and rules of society. LÄS MER

 4. 24. Begreppet som säger allt och ibland inget alls - Hur socialsekreterare förstår och bedömer sexuellt riskfyllt beteende hos placerade flickor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Deman Hassan Elmi; [2021]
  Nyckelord :sexually risky behaviour; social workers; notions of girls’ sexuality; girls placed outside the home.; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden social services has the overall responsibility for its youth within their municipality. Moreover, social workers have a responsibility to conduct an inquiry if there are suspicions of a youth getting harmed or harming oneself. LÄS MER

 5. 25. Branding Images : White Saviorism and Shock Appeals by BBC Three

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Julianne Lindner; [2021]
  Nyckelord :White Saviourism; Documentary; Shock Appeals; Misrepresentation; BBC;

  Sammanfattning : This research has focused on the representation of foreign cultures in four BBCdocumentaries. To be more precise, it looked into how public documentariesportray foreign cultures, specifically within a frame of development aid and whitesaviourism when watching documentaries by BBC Three, a channel which iscentred towards a young audience. LÄS MER