Sökning: "youths"

Visar resultat 21 - 25 av 952 uppsatser innehållade ordet youths.

 1. 21. Ungdomsledares uppfattning om sport som brottsprevention för ungdomar : En kvalitativ studie utifrån teorin om sociala band

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :My Lindén; Erica Millberg; [2022]
  Nyckelord :sport; juvenile delinquency; crime prevention; youth leaders; social bond theory;

  Sammanfattning : Juvenile delinquency is considered a serious problem and there are a number of risk factors that in various combinations are associated with a risk of involvement in criminal behavior among young people. The problem calls for measures, measures that influence attitudes and behaviors that reduce the propensity to commit crimes. LÄS MER

 2. 22. Kriminalitet bland unga : En studie om risk- och skyddsfaktorer samt hur motverkning kring arbetetmed barn- och ungdomskriminalitet blir effektivt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Adia Karimi; [2022]
  Nyckelord :risk factors; protective factors; juvenile delinquency; adolescents; criminality;

  Sammanfattning : Juvenile delinquency is a social problem that is often discussed amongst the press and also criminologists. The aim of this study is to examine and mainly come to a closer understanding of what causes youths to become delinquent. Therefore, this study is going to examine the risk- and protective factors regarding juvenile delinquency. LÄS MER

 3. 23. Var ligger närmaste skyddsrum? En kvantitativ studie om gymnasieelevers oro i förhållande till nuvarande krigssituation i Ukraina

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anna Falkenberg; Cecilia Jakobsson; [2022]
  Nyckelord :Worry; concern; emotions; youths; war; war threat; gender differences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Everyone feels worried from time to time, it is a natural reaction to events in life. On the other hand, being worried for long periods of time can affect your health. The purpose of this study is to contribute to the knowledge about children and youths' concerns, by studying high school students' perceived worry about the war in Ukraine. LÄS MER

 4. 24. Lärdomar från coronapandemin för en hållbar utveckling av idrotten : En kvalitativ fördjupning om hur restriktioner har påverkat idrottsverksamhet för barn- och ungdomar

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Nina Blomberg Zanders; [2022]
  Nyckelord :Adolescent; Children; Covid-19; Salutogenes; Sports Clubs; Sports Organizations; Sport Participation; Youths; The Corona pandemic; Barn; Coronapandemin; Covid-19; Idrott; Idrottsförening; Ungdomar; Salutogenes;

  Sammanfattning : Bakgrund: Majoriteten av barn och ungdomar i Sverige är aktiva inom en idrottsförening. Coronapandemin har påverkat idrottsrörelsen med olika restriktioner, rekommendationer samt nedstängningar under åren 2020–2022. LÄS MER

 5. 25. Utredningsplacering på utredningshem för familjer : En explorativ studie om förekomst av och möjliga påverkansfaktorer för utredningsplacering

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Oscar Flanagan; Linnéa Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Beslutsfattande; Den sociala barnavården; Utredningshem; Utredningsplacering; The Decision Making Ecology; Placering utanför hemmet ;

  Sammanfattning : Beslut som fattas inom den sociala barnavården är ett resultat av en komplex process med flertalet påverkansfaktorer att ta hänsyn till. Beslut om placering utanför hemmet är en ingripande insats i barns och familjers livssituation, beslut som grundas i socialtjänstens utredning och bedömning. LÄS MER