Sökning: "youths"

Visar resultat 6 - 10 av 951 uppsatser innehållade ordet youths.

 1. 6. Varför just idrottslärare? – En kvalitativ studie om idrottslärares perspektiv på sitt yrkesval

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Annika Nguyen; [2022]
  Nyckelord :Teaching profession; Physical education teacher; Career choice; Profession problems; Läraryrket; Idrottslärare; Yrkesval; Yrkesproblematik;

  Sammanfattning : Enligt en prognos från Skolverket (2021) visar det att lärarbristen på behöriga lärare är alldeles för hög, vilket kan orsaka allvarliga konsekvenser om detta inte åtgärds. Vilket gör det intressant att undersöka vad som får folk att välja läraryrket eller får folk att lämna. LÄS MER

 2. 7. Helamalmö-modellen: Att skapa tillitsfulla relationer i politiskt försummade områden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Emma Ornstein; Linnéa Winberg Strand; [2022]
  Nyckelord :Organization; leadership; precarity; relational work; community; ontological safety; Social Sciences;

  Sammanfattning : Helamalmö is an organization working in politically neglected areas where they implement social solutions to social problems. This essay aims to study Helamalmö's structural work for social change and analyze how their relational work with children and youths contributes to the experience of safety, belonging and faith in the future. LÄS MER

 3. 8. "Man vill inte gå över några gränser" : Yrkesverksammas upplevelser av att arbeta med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på HVB

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Angelina Rodriguez Karlsson; Olivia Macsotay Bamberger; [2022]
  Nyckelord :placement of youths; professionals; residential care; sexual and reproductive health and rights; social work; SRHR; street-level bureaucracy; gräsrotsbyråkrati; HVB; placerade unga; sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter; socialt arbete; SRHR; yrkesverksamma;

  Sammanfattning : Sexual and reproductive rights, like other human rights, are to be respected, protected and fulfilled by the state. Public authorities and welfare organizations thus have an obligation to conduct a work practice accordingly. LÄS MER

 4. 9. Mobila team - en möjlighet att arbeta för barnets bästa : Växjö kommuns initiativ för en tvärprofessionell samverkan i det tidiga och förebyggande arbetet för barn och unga

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Mathilda Davidsson; Amanda Holten Nyvaller; [2022]
  Nyckelord :Collaboration; early and preventive work; mobile teams; school; social service; children and youths; the child’s best interests; perspective; professional decision making; discretion; Samverkan; tidigt och förebyggande arbete; mobila team; skola; socialtjänst; barn och unga; barnets bästa; perspektiv; professionellt beslutsfattande; skön; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : In cases where children and youths are in need of support from various activities in order to have their needs met, authorities shall collaborate towards the common goal: the child’s best interests. The concept lacks an unambiguous definition and professionals should make decisions adjusted to the child’s individual needs. LÄS MER

 5. 10. ATT DELTA ELLER ATT INTE DELTA : - En kvalitativ fallstudie om gymnasieelevers politiska deltagande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jesper Hansson; [2022]
  Nyckelord :Political participation; youth participation; forms of participation; upper secondary school;

  Sammanfattning : This thesis has attempted to understand and deepen our knowledge of political participationamong students in upper secondary education. The thesis has explored potential motives to participate, or not to participate, what strategies they would use if they were to hypothetically participate, and furthermore how their political behavior relates to their expectations on democracy. LÄS MER