Sökning: "youtube skönhet"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden youtube skönhet.

 1. 1. Wellness - Hälsa eller Skönhet? : en kvalitativ textanalys av YouTube-serien "Beauty Secrets"

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Olivia Viklund; Vera Stiglund; Ebba Antesson Månsdotter; [2022]
  Nyckelord :Youtube; Wellness; Naturlig skönhet; Postfeminism; Symboliskt kapital; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ textanalys med titeln Wellness - hälsa eller skönhet? - En kvalitativ textanalys av YouTube-serien “Beauty Secrets”, skriven av Vera Stiglund, Ebba Antesson Månsdotter och Olivia Viklund. Uppsatsen är skriven i ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet. LÄS MER

 2. 2. Lyxig, drömmig och sexig : En kvalitativ innehållsanalys av sponsrade youtube-videor- hur skönhetsideal reproduceras genom influerare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Cornelia Johnsson; Lovisa Jansson; [2022]
  Nyckelord :femininitet; genus; ideal; norm; retorisk och semiotisk innehållsanalys; konstruktivism; youtube; influerare;

  Sammanfattning : Plattformen Youtube grundades år 2005 och har sedan dess fortsatt att konstant expandera. Idag är Youtube en världsledande medieplattform med miljontals användare som konsumerar, publicerar och delar youtube-videor. LÄS MER

 3. 3. ”I look flawless all day long” : En studie av diskurser om skönhet i material producerat av influencers

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Mikaela Wikström; [2018]
  Nyckelord :Media communication studies; social media; influencer; beauty; discourse analysis; Textometrica; online identity; self-branding; the consumer society; norms of ideal beauty.;

  Sammanfattning : The internet and social media networks have created a changed world of media. Influencers work with creating content on these platforms. This study is focused on five female influencers which each has a large audience of viewers and that work within the category of beauty. They make content that mainly focuses on makeup and fashion. LÄS MER

 4. 4. Opinionsledare inom Youtube : En multimetodlogisk studie som undersöker Youtubers agerande som opinionsledare inom skönhetsindustrin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Ekman; Miriam Ziani; [2017]
  Nyckelord :Opinionsledare; Youtube; Marknadsföring; Sociala medier;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker svenska skönhetsprofiler inom Youtube och deras inverkan på konsumentbeteendet. Användandet av sociala medier har förändrat hur företag med konsumenter och konsumenter med andra konsumenter interagerar med varandra. LÄS MER

 5. 5. The creamy crack : An anthropological on the natural hair community in Sweden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Socialantropologiska institutionen

  Författare :Maija Vierimaa; [2017]
  Nyckelord :Norms; body; aesthetics; beauty standards; hair; afro; Afro-Swedes; social media; YouTube; digital anthropology; natural hair community; representation; social constructions; Normer; skönhet; afrohår; hår; kroppen; representation; sociala medier; Youtube; afro-svenskar; sociala konstruktioner; digital antropologi;

  Sammanfattning : The thesis explores the impact that dominating Swedish aesthetic norms and beauty standards have on the subjective experiences of Afro-Swedes and their hair. Also, it examines why Afro-Swedes who previously have been straightening their hair have chosen a natural hair style. LÄS MER