Sökning: "yrkesfärdigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet yrkesfärdigheter.

 1. 1. Hur personer med substansbrukssyndrom upplever och erfar att vårdas inom somatisk vård

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Arezou Abu-Sultan; Mozhdeh Safa; [2022]
  Nyckelord :Substance use disorder; experiences; health care; person-centered nursing; stigma; Substansbrukssyndrom; upplevelser; hälso- och sjukvård; personcentrerad omvårdnad; stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med substansbrukssyndrom är en stadigt ökande patientgrupp inom somatisk vård. Forskning som finns belyser främst vårdpersonals upplevelser av att vårda patienter med substansbrukssyndrom. LÄS MER

 2. 2. VAR ÄR MÄNNISKAN I MASKINENS ARBETSLIV - Datoriseringens effekter på arbetstagares yrkeskunskaper

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Kristofer Backlund; [2018-08-21]
  Nyckelord :datorisering; deskilling; upgrading; yrkesfärdigheter;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur enskilda arbetstagares yrkeskunskaper påverkas när arbetsuppgifter datoriseras samt hur arbetstagarna reagerade på förändringarna i arbetsinnehållet. Teori: För att förstå hur datoriseringen påverkar arbetstagarnas yrkeskunskaper, så analyseras deras intervjusvar med hjälp av teorier om deskilling och upgrading. LÄS MER

 3. 3. Why would men choose to be sex workers? En kvalitativ studie om socialarbetares uppfattningar av män som sexuellt exploateras i Thailand

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jenny Cehlin; Stina Holmström; Lovisa Stenström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Thailand tvingas många unga män sälja sex för att få en inkomst för att kunna överleva, men trots det skildras inte män som sexuellt exploateras mycket inom forskningen. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur socialarbetare på en organisation i Thailand, som riktar sig till unga män som sexuellt exploateras, uppfattar männens situation samt attityder gentemot dem. LÄS MER

 4. 4. “Man kan ju inte vara kunnig innan man fått en chans att lära sig” : En studie om byggbranschens upplevelser av yrkeselevers yrkeskunnande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Iréne Blank; Magdalena Fridén; [2017]
  Nyckelord :Vocational Program; vocational skill; competence; school reform of 2011; guiding counseling; Yrkesprogram; gy11; gymnasiereform; kompetens; studie- och yrkesvägledare; yrkeskunnande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur praktikhandledare inom bygg- och anläggningsprogrammet uppfattar byggelevers yrkeskunnande och om de upplever någon skillnad i yrkeskunnandet mot före gymnasiereformen 2011. Studie- och yrkesvägledare fungerar som en länk mellan eleverna och branscherna där det är viktigt för vägledaren att ha kännedom om branschernas synsätt. LÄS MER

 5. 5. FRIHETEN ATT FÅ LEVA OCH GÖRA VAD MAN VILL - Om ett arbetsmarknadspolitiskt aktiveringsprojekt riktat mot långtidsarbetslösa ungdomar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Robin Garnham; [2016-09-15]
  Nyckelord :aktiveringsprojekt; arbetsmarknadspolitik; långsiktiga effekter; ungdomsarbetslöshet; utvärdering;

  Sammanfattning : Syfte: Med utgångspunkt i en projektutvärdering är uppsatsens syfte att följa upp, förstå och förklara de långsiktiga effekterna hos åtta tidigare långtidsarbetslösa ungdomar i åldrarna 18-26 år. De ingående i studien genomförde projektet ungefär 6-24 månader sedan. LÄS MER