Sökning: "yrkesfunktion"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet yrkesfunktion.

 1. 1. Fritidsläraren – en komplex yrkesroll iskolans värld : En kvalitativ studie om nya fritidslärares uppfattningar avyrkesrollen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Rönnbäck; Björn Brännström; [2019]
  Nyckelord :Fritidslärare; yrkesfunktion; yrkesposition och yrkesroll;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på sex nya fritidslärares uppfattningar om sin yrkesroll. Fritidslärare är ett yrkesom genomgått stora förändringar på kort tid. LÄS MER

 2. 2. Förstelärarnas yrkesroll kontra specialpedagogernas och speciallärarnas

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Izabella Grevskog; [2018]
  Nyckelord :Förstelärare; samarbete; speciallärare; specialpedagog; uppdragsbeskriving; yrkesfunktion;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Grevskog, Izabella (2018). Förstelärarnas yrkesroll kontra specialpedagogernas och speciallärarnas. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Medicinsk kvalitet och patienttillfredsställelse vid endoskopiska undersökningar utförda av endoskoperande sjuksköterskor : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Susanne Andersson; [2017]
  Nyckelord :Patient; Tillfredsställande; Sjuksköterska; Endoskopi;

  Sammanfattning : Kolorektalcancer är den tredje största orsaken till cancer i Sverige i dag hos både män och kvinnor och det har lett till ett ökat behov av att genomgå endoskopiska undersökningar. I dag finns ett nationellt screeningprogram – Scressco, för tjock- och ändtarmscancer, där även omvårdnad innefattas i programmet. LÄS MER

 4. 4. Specialistsjuksköterskors beskrivning av sin yrkesroll i psykiatrisk vård i förhållande till högskolefördningens mål.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jessica Lindström; Roman Zafirov; [2015]
  Nyckelord :yrkesroll; psykiatri; arbetsuppgifter; högskoleförordningen; specialistutbildning; specialistsjuksköterska;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka specialistsjuksköterskors beskrivning av yrkesfunktionen och om den är i överensstämmande med högskoleförordningens examensmål för specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård. Metod: Kvalitativ metod med deskriptiv design användes för att genomföra studien, där 10 specialistsjuksköterskor i psykiatri blev intervjuade. LÄS MER

 5. 5. Motiverande samtal som metod för att främja livsstilsförändringar.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lillemor Mauritz; Mikael Nilsson; Roland Hasan; [2011-05-04]
  Nyckelord :hälsa; livsstilsförändring; motiverande samtal; rådgivning; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Ohälsosamma levnadsvanor är ett omfattande problem som kan leda till sjukdom, sänktlivskvalitet och tidigare död för människor. Det ligger i sjuksköterskans yrkesfunktion attidentifiera och aktivt förebygga hälsorisker samt vid behov motivera till förändrad livsstil. LÄS MER