Sökning: "yrkeshögskola"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet yrkeshögskola.

 1. 1. Varför minskar söktrycket & vad kan göras åt detta? : En kvalitativ fallstudie av universitetsprogrammet Music & Event Management

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Teodor G. Kulling; Johan Lennartsson; Anton Linderoth; [2020]
  Nyckelord :Högre utbildning; varumärke; söktryck; marknadsföring; relevans; universitet; yrkeshögskola; tillgänglighet.;

  Sammanfattning : This essay is a qualitative case study about the Swedish university programme Music & Event Management (MEM). The programme is a part of the Linneaus University (LNU) and the education takes place at two different locations, the first half of the programme in the small town of Hultsfred and the remaining time in the city of Kalmar. LÄS MER

 2. 2. Subjektspositioner spelar roll. Hur diskurser kan understödja eller motarbeta tal och idéer om studiemöjligheter för ungdomar med intellektuella funktionshinder

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Eva Lundgren; [2014-01-28]
  Nyckelord :diskursanalys; intellektuella funktionshinder; eftergymnasiala utbildningar;

  Sammanfattning : SyfteStudera hur diskurser kan understödja diskussionen om studiemöjligheter efter gymnasiet för ungdomar med intellektuella funktionshinder och med en diskursiv ansats föra en teoretisk diskussion om hur subjektens positioner spelar roll för vad som framträder som rimligt och möjligt.TeoriPoststrukturalism, diskursteori, subjektspositioner. LÄS MER

 3. 3. Före detta grundskoleelevers upplevele av motivationsfaktorer : En fallstudie på Newton Yrkeshögskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Anna Gustafsson; Anders Johansson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet är att undersöka vilka av Daceys motivationsstrategier som, enligt före detta elever, bör användas för att motivera elever inom ämnet idrott och hälsa till fortsatt fysisk aktivitet samt vilken motivationspåverkan läraren i ämnet idrott och hälsa upplevs ha haft på populationen.Frågeställningarna som använts för att besvara syftet är följande:1. LÄS MER

 4. 4. Kunskapshantering i byggbranschen : Hur utbildas en arbetsledare?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Benjamin Löfdahl; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggbranschen, en unik och speciell bransch på många sätt, dels då varje projekt har unika förutsättningar och det är en salig blandning av olika typer av människor. Och dels för att det är så många olika arbetsgrupper med olika erfarenheter och bakgrund inblandade i ett byggprojekt. LÄS MER

 5. 5. Den nya yrkeshögskolans identitet. En diskursiv granskning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Gunilla Olsson; [2010]
  Nyckelord :kvalifikationer; yrkesutbildning; yrkeshögskola; reform; yrkeskunskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om den nya svenska yrkeshögskolan i ett inledningsskede. Den övergripande frågeställningen är hur reformen kan förstås utifrån olika perspektiv. LÄS MER