Sökning: "yrkesideal"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet yrkesideal.

 1. 1. Att inte bevaka en match - En kvalitativ intervjustudie om covid-19-pandemins påverkan på sportjournalistiken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Heino Ollin; Adam Fröberg; Daniel Dewerud; [2021-02-05]
  Nyckelord :Sportjournalistik; covid-19-pandemin; nyhetsvärdering; leksaksavdelning; yrkesideal; Sveriges Television; Expressen; Göteborgs-Posten; Radiosporten; TV4.; Sports journalism; covid-19 pandemic; news values; toy department; professional ideals; Sveriges Television; Expressen; Göteborgs-Posten; Radiosporten; TV4.;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The aim of this thesis is to study how the covid-19 pandemic has affected theSwedish sports journalism.Method: Qualitative in-depth interviews with ten Swedish sports journalists, both reportersand editors-in-chief. The interviews were carried out during the autumn of 2020, when thecovid-19 pandemic was still ongoing. LÄS MER

 2. 2. Att bygga sig ett varumärke på sociala medier – för vems skull? : En kvalitativ intervjustudie om journalisters varumärkesbyggande i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Clara Skjönberg Zahui; Gustav Schön; [2021]
  Nyckelord :Journalistik; personligt varumärkesbyggande; självpresentation; sociala medier; yrkesideal;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi undersökt hur 8 svenska journalister och 4 chefer vid svenska medieföretag (”arbetsgivare” hädanefter) resonerar kring journalisters aktivitet och varumärkesbyggande på sociala medier, vilka motiv journalister har för att profilera sig i sociala medier och hur journalisterna och arbetsgivarna ser på journalisters aktivitet på sociala medier utifrån journalistiska yrkesideal och normer. Detta har undersökts genom kvalitativa intervjuer som sedan har analyserats utifrån teorier om varumärkesbyggande, personligt varumärke och självpresentation samt tidigare forskning om journalisters yrkesideal och användning av sociala medier. LÄS MER

 3. 3. "Jag försöker ju också sticka ut i den här massan" : En kvalitativ studie om journalistisk profilering och varumärkesbyggande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Linn Koch-Emmery; Martina Karpmyr; [2020]
  Nyckelord :profilering; varumärkesbyggande; journalistik; sociala medier; yrkesideal;

  Sammanfattning : Färre fasta anställningar har fått journalister att söka alternativa vägar och metoder för att överleva. Journalistyrket tangerar idag yrken som marknadsföring och affärskommunikation och på arbetsmarknaden premieras nya egenskaper som allt oftare går att kopplas till entreprenörskap. LÄS MER

 4. 4. Idealet och verkligheten : den skånska lokaljournalistiken

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alva Svenning; Aisza Anna Hubenko; [2019]
  Nyckelord :Lokaljournalistik; nyhetsvärdering; Skåne; Social Sciences;

  Sammanfattning : Informationsspridare, granskare av makten eller förutsättningen för den fria åsiktsbildningen är nyckelbegrepp som ofta beskriver lokaljournalistiken (Nord och Strömbäck 2012:17). Men vad händer när bilden av vad journalistiken borde vara, på ett eller flera plan kolliderar med verkligheten? Uppsatsen undersöker vad som formar lokaljournalistik enligt fyra skånska journalister. LÄS MER

 5. 5. Sponsrat av. Dagstidningsjournalisters inställning till sponsrat material

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sophie Gräsberg; Maria Hall; Julia Jakobsson; [2017-01-31]
  Nyckelord :professional identity; managerialism; Sponsored content; ideals; yrkesidentitet; managerialism; Sponsrat material; yrkesideal;

  Sammanfattning : Our purpose with this study is to identify different opinions of sponsored content among Swedish news journalists who work at newspapers. The purpose of this study will be examined through three main questions: How do news journalists motivate their view on sponsored content in relation to the journalistic ideals? How do news journalists perceive possible conflicts of interest between economic and publicistic goals? In which forms do news journalists want to work with sponsored content in the future?We examine these questions by doing qualitative interviews with four journalists at Svenska Dagbladet and four journalists at Göteborgs-Posten. LÄS MER