Sökning: "yrkesintroduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet yrkesintroduktion.

 1. 1. Språket - en säkerhetsfråga? : En studie om handledning av nyanlända inom industrisektorn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rebecca Claesson; [2019]
  Nyckelord :Mentorship; immigrants; industy; language learning; ”workplace learning”; Wenger; Handledning; nyanlända; industrisektorn; språkinlärning; arbetsplatslärande; Wenger;

  Sammanfattning : Trots en ökad efterfrågan i samhället på insatser för att stötta nyanlända i språkutveckling, och därmed även att ta sig in på arbetsmarknaden, finns i Sverige begränsad forskning kring handledning av nyanlända inom industrisektorn. Syftet med denna studie är att bringa kunskap i förutsättningar för arbetsplatslärande hos nyanlända inom industrisektorn, med fokus på språkinlärning. LÄS MER

 2. 2. Att utvecklas från nyutexaminerad till etablerad lärare i idrott och hälsa - framgångsfaktorer och svårigheter

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Runa Westerlund; [2018]
  Nyckelord :beginner teacher; utveckling av profession; yrkesintroduktion;

  Sammanfattning : Svensk skola drabbas hårt av lärarbristen och ett av bidragande underliggande problemen är svårigheter kring att behålla nyutexaminerade lärare inom yrket. Forskning visar att den första tiden i yrket är ett känsligt skede och att det är av yttersta vikt att stötta den nyutexaminerade läraren i processen att gå från ny till mer etablerade lärare. LÄS MER

 3. 3. Nyanställda sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av introduktionsprogrammet på en akutmottagning : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Angelica Flyckt; Björn Erfors; [2017]
  Nyckelord :Emergency Department; professional induction; nurse; experience; human resource; novice to expert; Akutmottagning; yrkesintroduktion; sjuksköterska; upplevelse; erfarenhet; human resource; novis till expert;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningen är en arbetsplats som ställer höga krav på sjuksköterskan som arbetar där då vården som bedrivs är mångfacetterad och snabbt skiftande i intensitet. Detta ställer krav på sjuksköterskans förmåga att sortera intrycken för att hantera situationerna som uppkommer på en akutmottagning. LÄS MER

 4. 4. Diskrepans mellan förväntan och utfall - En studie om elevers upplevelse av yrkesintroduktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Lisa Johansson; Lisa Rosén; [2016]
  Nyckelord :Careership; gymnasiet; introduktionsprogram; obehörig; yrkesintroduktion;

  Sammanfattning : Allt fler elever lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet vilket har ökat söktrycket på de fem introduktionsprogrammen. Ett utav dessa är yrkesintroduktion som presenteras som ett alternativ för de elever som har ett specifikt yrke i sikte och vill in på motsvarande yrkesprogram eller direkt ut i arbete. LÄS MER

 5. 5. Inflytande & delaktighet? : ”Det är väl när man flyter in på lektionen…” En studie om elevers upplevelser av delaktighet och inflytande i sin utbildning på yrkesintroduktion på introduktionsprogrammet

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Florence Rådefjäll; [2016]
  Nyckelord :Delaktighet; individuella studieplaner; inflytande; yrkesintroduktion;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva elevers erfarenheter och upplevelser av inflytande, delaktighet och lärande i sin utbildning på gymnasiets yrkesintroduktion, men också bilda en uppfattning om vilka elever som går denna inriktning. Studien består av kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med tretton elever från olika skolor och yrkesinriktningar. LÄS MER