Sökning: "yrkeskompetens i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden yrkeskompetens i förskolan.

 1. 1. FÖRSKOLAN-ENA ARENA FÖR ALLA, ÄVEN FÖR DE "FYSISKA BARNEN" : Förskollärares uppfattningar om barns behov av rörelse och fysiska aktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Viktor Medin-Kangro; Michael Rosenlönn; [2019]
  Nyckelord :rörelse; fysiska aktiviteter; hälsa; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka förskollärares uppfattningar gällande barns behov av rörelse och fysiska aktiviteter. Studien kommer dessutom att redogöra för fyra teman som kan påverka barnens förutsättningar till utövande av fysiska aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares och barnskötares kompetensmässiga förutsättningar att bedriva förskolans pedagogiska uppdrag med hög kvalitet : En post-positivistisk studie i gränslandet mellan pedagogisk kvalitet och yrkeskompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Daniel Nilsson Brodén; [2018]
  Nyckelord :yrkesroller; förskollärare; barnskötare; profession; förskola; ansvarsfördelning; kompetens; kvalitet; arbetsfördelning;

  Sammanfattning : Kompetent pedagogisk personal utgör en av de viktigaste faktorerna för förskolors kvalitet. För atthöja kvaliteten i förskolan har många kommuner ett uttalat mål om att öka andelen förskollärare iverksamheten, vilket indikerar att det finns en syn att förskollärare är mer kompetenta än barnskötare. LÄS MER

 3. 3. Synliggörandet av matematik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nathalie Klevenborn; Emilie Paaso; [2017]
  Nyckelord :Förskola; matematik; synliggöra; yrkeskompetens;

  Sammanfattning : Matematik finns runt omkring oss men för att barnen ska bli medvetna om den behövs lyhörda och närvarande pedagoger som med sin kompetens synliggör matematiken, vilket tar oss in på studiens syfte. Syftet har varit att undersöka hur pedagogerna synliggör matematiken i den dagliga verksamheten på förskolan. LÄS MER

 4. 4. Interkulturellt förhållningssätt i förskolan : Om att arbeta för inkludering och lika möjligheter för alla barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Marie Nyström; Linnea Jönsson; [2017]
  Nyckelord :Interkulturellt förhållningssätt; mångkultur; olikhet; acceptans;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur interkulturellt förhållningssätt tillämpas i förskolan för att ge lika möjligheter till utveckling och lärande för alla barn oavsett bakgrund. Som metod användes kvalitativa intervjuer som genomfördes med pedagoger i två mångkulturella förskolor. LÄS MER

 5. 5. Mobbning i förskolan - finns det? : En undersökning om hur mobbning uttrycker sig i förskolan och pedagogers attityder till fenomenet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Wahlby Jonsson; Marianne Westman; [2016]
  Nyckelord :mobbning; systematisk exkludering; kränkande behandling; förskola; pedagogers förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om mobbning förekommer mellan barn inom förskolan.Mobbning inom skolans sfär är väl känt, men det är först på senare år forskare börjat intressera sig för fenomenet inom förskolans domäner. LÄS MER