Sökning: "yrkeskompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade ordet yrkeskompetens.

 1. 1. Att bygga tillitsfulla broar : relationsskapande mellan vårdnadshavare och pedagoger i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Evelina Ekenros; Elin Fohlin; [2021]
  Nyckelord :Förskola; läroplan; relation; samverkan; socioekologisk utvecklingsteori; sociokulturellt perspektiv; tillitsfull; yrkeskompetens;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie om legitimerade förskollärare samt utbildade barnskötares tolkningar av ett utvalt citat ur förskolans läroplan som beskriver hur arbetslaget ansvarar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen. Syftet är att synliggöra hur förskolans pedagoger talar om tillitsfulla relationer mellan förskola och hem. LÄS MER

 2. 2. Utomhusmiljöns betydelse för undervisningen : Diskurser som framträder i förskollärarnas beskrivningar om undervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Carola Hult; Elin Hägerström; [2021]
  Nyckelord :diskurs; förskola; förskollärare; socialkonstruktionism; undervisning; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Förskolläraren ska ansvara för att undervisning bedrivs i förskolan, men då begreppet undervisning är relativt nytt i den reviderade läroplanen 2018 ställs det högre krav på förskollärarnas yrkeskompetens. Platsen för undervisningen kan variera i förskolans olika miljöer, samtidigt har barns lek och lärande utomhus under senare tid fått ta mer plats. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares yrkeskompetens : En kvalitativ studie om arbetet med barn i behov av särskilt stöd i förskolan 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ida Svensson; Olsson Julia; [2021]
  Nyckelord :Förskollärare; barn i behov av särskilt stöd; yrkeskompetens; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Studien syftar till att bidra med kunskap om förskollärares yrkeskompetens i relation till arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Undersökningen har genomförts med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare som besitter erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 4. 4. Demensutredning i mångkulturellt samhälle : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Hanna Lindkvist; Anna Zibarts Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :demens; bedömning; immigranter; tolk; screening.;

  Sammanfattning : Introduktion: Då allt fler immigranter kommer till Sverige och väljer att stanna här ökar mängden äldre patienter med annan språklig och kulturell bakgrund. Vården påverkas och det ställs andra krav på vårdpersonalen i form av kulturell kompetens och kunskap i att arbeta med tolk. LÄS MER

 5. 5. Nyutexaminerade sjuksköterskor och deras utveckling i yrkesrollen : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Claudia Höglund; Maria Castillo; [2021]
  Nyckelord :Nursing; Preceptorship; Professional competence; Simulation training; Praktik under handledning; Simulationsträning; Sjuksköterskeprofessionen; Yrkeskompetens;

  Sammanfattning : Bakgrund: På vägen från novis till kompetent sjuksköterska finns det många faktorer som påverkartransitionen. Detta beror på att det finns ett tydligt glapp mellan teori och praktik förnyutexaminerade sjuksköterskor, vilket leder till att känslan av att vara redo inför denprofessionella yrkesrollen saknas när det efter examen är dags att börja arbeta somsjuksköterska. LÄS MER