Sökning: "yrkeskompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade ordet yrkeskompetens.

 1. 1. Towards a Competency Framework for Bridging Skill Gaps in the European Li-ion Battery Industry : A case study on a leading European battery player

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Nadja Zahiraldinni; [2022]
  Nyckelord :occupational competence; skill gaps; competence framework; HRD; battery industry; yrkeskompetens; kompetensgap; kompetensramverk; HRD; batteri-industri;

  Sammanfattning : While human capital is repeatedly recognized as the most critical source of organizational capabilities, transformational changes to business environments are causing challenges related to human resource development. Against the backdrop of this, the emerging European Lithium-ion battery industry is facing headwinds in supplying critical engineering talent with the right skill set to enable the significant predicted growth of the industry. LÄS MER

 2. 2. På vägen hit kan de mötas av både spott och spe : En kvalitativ studie om hur skolkuratorer på gymnasieskolor bemöter och arbetar med elever med könsöverskridande identiteter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Tindra Dahlberg; Cornelia Nilsson; [2022]
  Nyckelord :gender nonconforming identites; regulatory documents; school counselors; students; proffessional competence; könsöverskridande identiteter; skolkuratorer; styrdokument; elever; yrkeskompetens;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine school counselors experiences of meeting and working with adolescents with gender nonconforming identites. The study was based on two research questions which were stated as following: What do school counselors at upper secondary schools believe is essential when working with students with gender nonconforming identites? And is there access to regulatory documents or general material for school counselors to use when meeting students with gender nonconforming identites? And what are the school counselor's opinions on that being implemented? We decided to do a qualitative study and conducted six interviews with school counselors operating in six different upper secondary schools in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Yrkeskompetens oavsett uttal : En studie om attityder till läkare med brytning

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Emil Molander; [2022]
  Nyckelord :brytning; uttal; yrkeskompetens; attityder;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka hur andraspråkstalares brytning påverkar attityder till deras bemötande, yrkeskunskaper och språkkunskaper, av bedömare från allmänheten. Den metod som använts är en variant av Matched-Guise Technique (MGT) där två talare med brytning och en infödd talare läst in samma text. LÄS MER

 4. 4. Fritidslärarens arbetsuppgifter under skoltid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maya Svarén; August Eliasson; [2022]
  Nyckelord :fritidslärare; kompetens; profession; meningsfullhet; arbetsuppgifter;

  Sammanfattning : Denna studie berör svar från fem fritidslärare angående deras arbetsuppgifter under skoltid. Dessutom svar från fyra rektorer på hur de ser på fritidslärarens roll och hur kompetens tas tillvara på under skoltid. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta inom primärvården under en pågående pandemi : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sandra Löfgren; Artemis Michailidou Söderberg; [2022]
  Nyckelord :distriktssköterska; upplevelser; primärvård; pandemi; information; trygghet; telefonrådgivning;

  Sammanfattning : Pandemin har nu under en lång tid påverkat människors liv globalt och har även satt sina spår i Sverige. Omorganisationer har gjorts i primärvården till följd av pandemin. Distriktssköterskor har en viktig roll i det hälsofrämjande och förebyggande inom primärvården men detta arbete har till stora delar fått prioriteras bort. LÄS MER