Sökning: "yrkeskultur"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet yrkeskultur.

 1. 1. Nyplantering : Om NYKS-nätverkets arbete med att förändra den maskulint kodade skogsbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Agnes Svedberg; [2020]
  Nyckelord :occupational culture; occupational identity; gender; forestry sector; interest organization; yrkeskultur; yrkesidentitet; genus; skogsbranschen; intresseförening;

  Sammanfattning : Idag lever vi i ett samhälle där vissa yrken och branscher av tradition betraktas som maskulina respektive feminina. En bransch som idag är tydligt maskulint kodad och manligt dominerad är den svenska skogsbranschen. LÄS MER

 2. 2. Service genom våldsanvändande? En kvalitativ studie om ordningsvaktsyrkets komplexitet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Jennifer Nilsson; Elin Olsson; [2019]
  Nyckelord :Ordningsvakter; service; våld; normer; maskulinitet; yrkesroll; uniform.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur den service ordningsvakter ska leverera påverkas av de förväntningar som finns kopplade till rollen som ordningsvakt samt det potentiella behovet att använda våld för att skapa säkerhet. Detta undersöktes i relation till maktdimensioner, maskuliniteter samt den växling, mellan att leverera service och hålla ordning, som yrket innebär eftersom det tillhör tjänstesektorn. LÄS MER

 3. 3. Det upplevda lärandet i en ny yrkeskultur : En kvalitativ studie om utländskt utbildade farmaceuters upplevelser av den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jasmine Cyvin; Elin Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Learning; pharmacists; pharmacy; integration; labor market; complementary programme; Lärande; farmaceuter; apotekare; apotek; integration; arbetsmarknad; utländsk utbildning; kompletteringsutbildning;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att utveckla kunskap om utländskt utbildade farmaceuters lärande. Särskild uppmärksamhet riktas mot deras upplevelser av den svenska arbetsmarknaden. Detta är ett aktuellt ämne i dagens samhälle och en förutsättning för en resursstark arbetsmarknad är att alla kompetenser tillvaratas. LÄS MER

 4. 4. Diskriminering av synliga minoriteter i polisiär verksamhet – ett utvidgat diskrimineringsförbuds möjligheter och begränsningar i att förhindra sådan diskriminering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hillevi Brandt; [2017]
  Nyckelord :brottsbekämpning; diskriminering; diskrimineringslagen; folkrätt; förvaltningsrätt; etnisk profilering; polislagen; stop and search; polisbrutalitet; over-policing; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker diskriminering av synliga minoriteter i polisiär verksamhet ur ett diskrimineringsrättsligt och polisrättsligt perspektiv. Utgångspunkten är den diskrimineringsrättsliga lagreform som presenteras i SOU 2016:87, nämligen införandet av ett generellt diskrimineringsförbud som täcker alla sfärer av offentligheten, inklusive polisens brottsbekämpande verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Effektivitet och sammanhållning i grupp - En studie av poliser i yttre tjänst

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Niklas Wallgren; Julia Krill; [2017]
  Nyckelord :Kohesion; sammanhållning; effektivitet; yrkeskultur; grupper; prestation; polisen; Group Environment Questionnaire - Work Team Version; Team Effectiveness Scale.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka sambandet mellan kohesion (sammanhållning) och effektivitet i arbetsgrupper, vilket mättes i enkätundersökning med en svensk översättning av Group Environment Questionnaire - Work Team Version och Team Effectiveness Scale. Studien ville undersöka i vilken grad upplevd kohesion korrelerar med upplevd effektivitet inom arbetsgrupper på en polisstation med poliser i yttre tjänst. LÄS MER