Sökning: "yrkeskunnande"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet yrkeskunnande.

 1. 1. Inkludering av elever med autism - Vilka utmaningar möter lärare i undervisningen?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ewa Arvidsson; Annika Björkhede Ekroth; [2020-01-16]
  Nyckelord :Autism; Elevhälsa; Inkludering; Kommunikation; Kompetensutveckling; Organisation; Relation;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilken kompetens och vilket stöd undervisande lärare anser sig i behov av för att undervisa elever med autism som är inkluderade i grundskoleklasser. Vilka utmaningar ser lärare i undervisningen? Vilken kompetens uttrycker lärare behov av? Vilket stöd av elevhälsans olika kompetenser och funktioner efterfrågar de?TeoriStudiens teoretiska ram utgörs av ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Kompetensprofil för skogsmaskinförare : en studie om vilket yrkeskunnande nyutbildad personal inom drivningsentreprenad förväntas ha

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Rasmus Vikström; [2020]
  Nyckelord :Kompetens; Drivningsentreprenör; Enkät; Utbildning; Skotare;

  Sammanfattning : Behovet av avverkningsresurser förväntas att öka och redan idag är det svårt att rekrytera skogsmaskinförare till drivningsentreprenad. Det ställs stora kun-skapskrav på att beakta såväl ekologiska som sociala värden i samband med avverkning samtidigt som priserna på drivningstjänster pressas vid upphand-ling. LÄS MER

 3. 3. Skapa nytt av nästan nytt : En undersökning i huruvida en möbeltapetserare kan arbeta med återbruk av modernt producerade möbler

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet; Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Alexandra Folin; Jessica Bolin Åkerström; [2019]
  Nyckelord :upcycling; ikea; upholstery; reuse; återbruk; ikea; möbeltapetsering; återanvända;

  Sammanfattning : Kan en möbeltapetserare arbeta med återbruk av modernt producerade möbler? I vårt examensarbete har vi arbetat med återbruk av några utvalda produkter ur Ikeas sortiment. Vi har med vårt yrkeskunnande som möbeltapetserare och vår miljö som utgångspunkt velat skapa uppgraderade möbler av det människor tröttnat på. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som kan inverka på effektiviteten i dryckesbranschens produktutvecklingsarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Madeleine Bohlin; [2019]
  Nyckelord :Product development; Selective Experience; Project management; Beverage industry; Food industry; Experience learning; Product development small firms;

  Sammanfattning : Produktutveckling och innovation är ett systematiskt arbete för att generera nya produkter. Det är en kostsam process och de små företagen är extra sårbara vilket gör att rätt handling i produktutvecklingsarbetet är av stor vikt. LÄS MER

 5. 5. Ämneslärares skildringar av kunskapsutveckling i VFU-handledning och undervisning: Djupintervjuer med VFU-handledare i en teoretisk analys av ämneslärarstudenters möjligheter att utveckla epistemisk kompetens som del av sitt didaktiska yrkeskunnande

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Ulrika Tegnér; [2019]
  Nyckelord :Ämneslärarutbildning; VFU; handledning; epistemiska praktiker; epistemisk kompetens; kunskap; lärande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ämneslärarstudenters utveckling av didaktiskt yrkeskunnande är en central pedagogisk fråga. I denna studie analyseras djupintervjuer med sex VFU-handledare om kunskap, handledning och undervisning. LÄS MER