Sökning: "yrkeslärarutbildningen linneuniversitetet"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden yrkeslärarutbildningen linneuniversitetet.

 1. 1. En ensam lärare i möte med fusklappar, kunder, elever och andra lärare : Att utveckla lärarens yrkeskunskap hos blivande yrkeslärare genom dialogseminariemetoden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Viktoria Johansson; [2013]
  Nyckelord :Yrkeskunnande; dialogseminariemetoden; yrkeslärare; lärare;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om hur vi på Yrkeslärarprogrammet vid Linnéuniversitetetarbetar med att utveckla lärarens yrkeskunskap hos blivande yrkeslärare genom dialogseminariemetoden och om det är möjligt att tradera yrkeskunnande hos yrkeslärare med nämnda metod. Dialogseminariemetoden går ut på att tillvarata erfarna yrkesmänniskors kunskap. LÄS MER

 2. 2. Att utbilda till ett yrke- en studie av Gy2011 och arbetslivets krav på administratörer :  

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Helena Franzén; [2011]
  Nyckelord :administratör; anställningsbarhet; arbetsgivare; GY2011; dokumentanalys; kunskap; styrdokument; yrkesutbildning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete avslutar två års studier på yrkeslärarutbildningen. Som blivande yrkeslärare har jag valt att blicka in i kommande förändringar inom gymnasieskolan. Höstterminen 2011 träder reformen Gy2011 ikraft med ett flertal förändringar. LÄS MER

 3. 3. Elevinflytande – en tillgång? : Vad tycker eleven?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Lena Bergh; Karin Insulander; [2010]
  Nyckelord :Elevinflytande; demokrati; motivation; ansvar; rättighet;

  Sammanfattning : Abstract Examensarbete inom yrkeslärarutbildningen 15p Arbetets titel                                                      Elevinflytande – en tillgång? Vad tycker eleven? Författare                                                           Bergh, Lena & Insulander, Karin Tidpunkt                                                            Våren & sommaren 2010 Ansvarig institution                                         Institutionen för teknik Handledare                                                        Barring Hermansson, Katarina Examinator                                                        Mouwitz, Lars, Rapportnummer                                               TEK 124/2010 Beskrivande syfte                                              Syftet med vår studie är att belysa om elever på Handel- och administrationsprogrammet samt Omvårdnadsprogrammet har ambitioner om att ha elevinflytande i hur sin utbildning/undervisning utformas. Vi vill även undersöka om vad de vill ha inflytande över och vad de anser inflytandet leder till. LÄS MER