Sökning: "yrkesliv"

Visar resultat 1 - 5 av 321 uppsatser innehållade ordet yrkesliv.

 1. 1. Övergången från yrkesliv till pensionärsliv : En intervjustudie om tiden före, själva övergången & tiden efter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Maja Persson; Eva-Lena Källman; [2021]
  Nyckelord :Pensionering; pensionärer; välbefinnande; åldrande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en ökad förståelse för hur pensionärer upplever övergången från yrkesliv till pensionering i allmänhet, och tiden efter pensioneringen i synnerhet. Därigenom var en förhoppning att kunna bidra med kunskap om vad som är betydelsefullt för pensionärernas välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. En studie om lärares upplevelser av digital kompetens : Omfattningen av lärares användning av digitala verktyg samt upplevelser av hinder inom området

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Alexandra Eleftheriadou; Sandra Gybäck Erlandsson; [2021]
  Nyckelord :Digital kompetens; digitala verktyg; hinder; ramfaktorteori; TPACK.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvantitativa och kvalitativa studie är att bidra med kunskap om hur lärare i årskurs F-3 beskriver sin relation till digitala verktyg. Studien är relevant på grund av det ökade kravet av digital kompetens hos lärarna samt kravet på användning av de digitala verktygen i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Compassion Fatigue hos sjuksköterskor inom akutsjukvård : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Caroline Forshag; Florentina Smajli; [2021]
  Nyckelord :Compassion fatigue; Compassion satisfaction; sjuksköterska; akutsjukvård;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Sjuksköterskor inom akutsjukvård möter dagligen patienters lidande, trauma och död och bör därför ha ett empatiskt förhållningssätt. Sjuksköterskor arbetar i en miljö som både är fysiskt och psykiskt krävande, vilket kan innebära en ökad risk att utveckla Compassion fatigue. LÄS MER

 4. 4. Den öppna tomheten

  L3-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för film och media

  Författare :Sofia Rönnegård; [2021]
  Nyckelord :Teater; Skådespelare; Praktisk kunskap; Konst; Tomhet; Öppenhet; Ovisshet; Tvivel; Upplösning; Mellanrum; Dialog;

  Sammanfattning : Som ung skådespelare var jag märkligt orustad inför mötet med de oundvikliga tomma mellanrum av ovisshet som väntade mig mellan uppdrag i mitt yrkesliv som frilansande skådespelare. Vem är jag när jag inte står på scenen? Som skådespelare behöver jag andra för att utöva mitt yrke, så när jag är ensam – vad är jag då? Hur handskas man med den här sidan av yrket och väl i arbete – hur handskas jag med den ovisshet och osäkerhet som är en förutsättning för konsten och kanske också för livet?  Genom att sätta ord på en praktisk erfarenhet av att arbeta som frilansande skådespelare och på det konkreta sceniska arbetet och genom att spegla denna erfarenhet i filosofisk litteratur lyfter jag den osäkra tomheten som möjlighet – kanske till och med som nödvändighet. LÄS MER

 5. 5. Tredje åldern i pandemin : Mellan risk och erkännande

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Freddie Åsberg; Malin Carlson; [2021]
  Nyckelord :Äldre; ålder; tredje ålder; pandemi; risk; erkännande; tillit; vardag; självständighet;

  Sammanfattning : Att befinna sig i den så kallade tredje åldern, mellan avslutat yrkesliv och innan beroende av stöd i vardagen, är att vara i en tid som utmärks av att vara aktiv och där möjligheter till självuppfyllelse finns. Den här uppsatsens syfte var att undersöka hur pandemin påverkade personer i tredje åldern och hur de hanterade olika risker och önskningar gentemot bilden av sig själva som del av en särskild riskgrupp. LÄS MER