Sökning: "yrkesmässig handledning inom omvårdnad"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden yrkesmässig handledning inom omvårdnad.

 1. 1. Betydelsen av yrkesmässig handledning ur skolsköterskors perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Åsa Johansson; [2020-06-26]
  Nyckelord :Hälsofrämjande arbete; rolltransformering; skolsköterskor; skolsköterskeprofessionen; yrkesmässig handledning inom omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: School Nursing of today is a wide and complex field. It demands a high levelof cooperation but at the same time it means a lot of lone work. Furthermore, the field hasexpanded over time. LÄS MER

 2. 2. Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter kring omhändertagandet av alkohol- och drogintoxikationer. : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Emelie Frimodig; Malin Stenberg; [2014]
  Nyckelord :Intensivvård; intoxikation; alkohol- och droganvändning; omvårdnad; intensivvårdssjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund. Av alla förgiftningsfall per år vårdas ca 15% av dessa på en intensivvårdsavdelning. De alkohol- och drogintoxikerade patienterna kunde ibland ställa höga krav på intensivvårdssjuksköterskorna, både det medicinska men även det psykosociala omhändertagandet. LÄS MER

 3. 3. En källa till kraft : Sjuksköterskans upplevelse av handledning i omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Sonny Malmqvist; Margareta Pettersson; [2011]
  Nyckelord :handledning; sjuksköterskor; kommunal hälso- och sjukvård; upplevelse; kvalitativ ansats;

  Sammanfattning : Sjuksköterskornas vardag innehåller mycket glädje och arbetstillfredsställelse men upplevelsen av otrygghet, stress och svåra avvägningar gör att de behöver stöd och bekräftelse för att klara av det arbete som ställer allt högra krav. Ett område där sjuksköterskorna kommer att verka alltmer framöver är inom den kommunala hälso- och sjukvården där ensamarbete och stor arbetsbelastning med svåra etiska dilemman präglar arbetet. LÄS MER