Sökning: "yrkespraktik"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet yrkespraktik.

 1. 1. Querelle des anciens et des modernes - striden mellan det gamla och det moderna : En vetenskaplig essä om hur vi fritidhemslärare bemöter elevers konflikter över nätet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Angelica Olsson; Angelica Wallgren; [2020]
  Nyckelord :Horizons of understanding; conflict; digital environments; attitudes; prejudices; relationships and communication; Förståelsehorisonter; konflikt; digitala miljöer; attityder; fördomar; relationer och kommunikation;

  Sammanfattning : Querelle des anciens et des modernes - striden mellan det gamla och det moderna, är en vetenskaplig essä om de krockar som kan uppstå i den dagliga verksamheten när förståelsen brister gällande elevers relationsskapande och identitetsskapande online. Relationsskapandet och identitetsskapandet sker både i spel och i chattfunktioner i digitala miljöer. LÄS MER

 2. 2. Förändringar lärare gör i sin dagliga praktik - ett agencyperspektiv

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malm Ryd Jenny; [2019]
  Nyckelord :teacher agency; förändring; teacher-initiated change; teacher action; handlingar; yrkespraktik; lärare; teacher practice;

  Sammanfattning : Politically mandated development projects get attention in reports, assessments, plans and policies. Less attention is given to the small scale, local development-work made by teachers in schools everywhere, every day (Hultman, 2001). The aim of this study is to make, the small-scale changes that teachers make in their daily practice, visible. LÄS MER

 3. 3. Uppdrag handledning : En intervjustudie om komplexiteten i specialpedagogens handledningsuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Eleanor Lundell; Frida Maxstad; [2019]
  Nyckelord :SENCO; Consultation; Preschool; Specialpedagoger; Handledning; Förskolan;

  Sammanfattning : Vi har i vår studie undersökt vad som förväntas av specialpedagogens arbete som kvalificerad samtalspartner i förskolan samt undersökt förskollärares olika erfarenheter av specialpedagogisk handledning. Begreppet handledning diskuteras i stort för att sedan smalnas av och koncentreras på specialpedagogisk rådgivning och att vara en kvalificerad samtalspartner. LÄS MER

 4. 4. ”Jag tror det behovet kommer explodera” : En studie om bibliotekarier- och journalisters kompetensbehov i yrkespraktiken i förhållande till utbildningsinnehållet.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Aurora Chevlin; [2019]
  Nyckelord :Kompetensbehov; utbildningsinnehåll; akademisering; professionalisering; yrkespraktik; bibliotekarier; journalister.;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur nyexaminerade bibliotekarier och journalister upplever sin kompetens i yrkespraktiken i förhållande till utbildningsinnehållet. Utifrån analys och kodning har teman som pedagogik och teknik urskilts som kompetensbehov bland bibliotekarier och journalister i deras yrkespraktik. LÄS MER

 5. 5. Speciallärare i teori och praktik : En intervjustudie om speciallärares syn på sitt arbete och utbildningsbakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Virginia Mari; [2019]
  Nyckelord :speciallärare; speciallärarutbildning; professionsteori; intervju; yrkesroll;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra till kunskap om specialläraruppdraget och speciallärares arbetsuppgifter. Intentionen var vidare att undersöka uppfattningar hos speciallärare med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling om hur arbetet överensstämmer med deras utbildning och ämnesdidaktiska specialisering. LÄS MER