Sökning: "yrkesprogram"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade ordet yrkesprogram.

 1. 1. Yrkeselevers uppfattningar av ämnet samhällskunskap : En fenomenografisk analys av yrkeselevers uppfattningar av samhällskunskap på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Carolina Holstensson; [2019]
  Nyckelord :elever; samhällskunskap; gymnasieskola; yrkesprogram; fenomenografi;

  Sammanfattning : Kursen samhällskunskap 1a1 är obligatorisk att läsa på gymnasiet oavsett vilket program man läser. Dock är yrkeselever mindre intresserade av att läsa samhällskunskap och har även sämre betyg i ämnet jämfört med elever på studieförberedande program. LÄS MER

 2. 2. ”Om det är nåt trubbel med dom” Arbetsplatsförlagt lärande för elever i behov av anpassningar och stöd på gymnasiets yrkesprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :APL; Arbetsplatsförlagt lärande; Extra anpassningar; Yrkeslärare; Handledare;

  Sammanfattning : Abstract Nilsson Anna (2018). ”Om det är nåt trubbel med dom” - Arbetsplatsförlagt lärande för elever i behov av anpassningar och stöd på gymnasiets yrkesprogram. LÄS MER

 3. 3. Prao i backspegeln

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Madelen Nilsson; Lena Rennemark; [2019]
  Nyckelord :för- och efterarbete; gymnasieval; handlingshorisont; kvalitetsarbete; prao;

  Sammanfattning : Prao i grundskolan har mellan åren 1994 och 2018 varit ett frivilligt inslag enligt läroplanen. Under dessa år har många skolor ändå valt att fortsätta tillämpa prao, men med skiftande kvalitet enligt tidigare forskning på området. LÄS MER

 4. 4. Likvärdig bedömning i idrott och hälsa : En omöjlig ekvation

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Linn Björkenäs-Lamberg; [2019]
  Nyckelord :Undervisning; pedagogik; ramfaktorer;

  Sammanfattning : Likvärdig bedömning och betygsättning av elevers kunskaper och förmågor är något som ständigt är ett aktuellt område i skolan. Denna studie ämnade undersöka lärares resonemang och tillvägagångssätt för att göra denna likvärdiga bedömning och betygsättning inom ämnet idrott och hälsa. LÄS MER

 5. 5. Relevansen i dagens matematikinnehåll för gymnasieskolans yrkesprogram enligt Skolverkets läroplan Lgy-11

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Mats Fried; [2019]
  Nyckelord :Matematik; Samarbete; Relevans; Yrkesmatematik; Nationella prov;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur relevant matematiken är för eleverna på yrkesprogrammen. Detta med anledning av att den här kategorin elever har högst andel elever med låg motivation och med låga meritvärden från grundskolan. LÄS MER