Sökning: "yrkesprogram"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade ordet yrkesprogram.

 1. 1. Fostran eller färdighetsträning? : En kvalitativ studie av hur svensk skönlitteratur legitimeras på gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Petter Börjesson; [2020]
  Nyckelord :Skönlitteratur; legitimering; gymnasieskolan; differentiering; svenskämnet; yrkesprogram; högskoleförberedande program; sociokulturella aspekter; formella färdighetsaspekter;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur svensklärare motiverar valet av svenskspråkiga skönlitterära texter i undervisningen på gymnasieskolans yrkesprogram och högskoleförberedande program. För att besvara frågeställningen har intervjuer genomförts med sex gymnasielärare verksamma i svenskämnet, med erfarenhet av att arbeta med elever från olika gymnasieprogram. LÄS MER

 2. 2. Läsningar på ytan och djupet : En jämförelse av två läroböcker i Svenska 1 riktade till yrkesprogram respektive högskoleförberedande program

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Therese Nelson; [2020]
  Nyckelord :lärobok; yrkesprogram; högskoleförberedande program; läsarter; modelläsare;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att jämföra uppgifter som finns i samband med litterära texter i litteraturavsnitten från två läroböcker i Svenska 1. Den ena läroboken, Insikter i svenska (Harstad & Tanggaard 2011), riktar sig till yrkesprogram och den andra läroboken, Språket och berättelsen (Gustafsson & Wivast 2017), riktar sig till högskoleförberedande program. LÄS MER

 3. 3. Yrkeselevers uppfattningar av ämnet samhällskunskap : En fenomenografisk analys av yrkeselevers uppfattningar av samhällskunskap på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Carolina Holstensson; [2019]
  Nyckelord :elever; samhällskunskap; gymnasieskola; yrkesprogram; fenomenografi;

  Sammanfattning : Kursen samhällskunskap 1a1 är obligatorisk att läsa på gymnasiet oavsett vilket program man läser. Dock är yrkeselever mindre intresserade av att läsa samhällskunskap och har även sämre betyg i ämnet jämfört med elever på studieförberedande program. LÄS MER

 4. 4. ”Om det är nåt trubbel med dom” Arbetsplatsförlagt lärande för elever i behov av anpassningar och stöd på gymnasiets yrkesprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :APL; Arbetsplatsförlagt lärande; Extra anpassningar; Yrkeslärare; Handledare;

  Sammanfattning : Abstract Nilsson Anna (2018). ”Om det är nåt trubbel med dom” - Arbetsplatsförlagt lärande för elever i behov av anpassningar och stöd på gymnasiets yrkesprogram. LÄS MER

 5. 5. Prao i backspegeln

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Madelen Nilsson; Lena Rennemark; [2019]
  Nyckelord :för- och efterarbete; gymnasieval; handlingshorisont; kvalitetsarbete; prao;

  Sammanfattning : Prao i grundskolan har mellan åren 1994 och 2018 varit ett frivilligt inslag enligt läroplanen. Under dessa år har många skolor ändå valt att fortsätta tillämpa prao, men med skiftande kvalitet enligt tidigare forskning på området. LÄS MER