Sökning: "yrkesroll könstillhörighet"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden yrkesroll könstillhörighet.

 1. 1. Hur aktualiseras genus och jämställdhet på lågstadiet i förhållande till den geografiska kontexten? : En jämförelse mellan två skolor, en på landsbygden och en i storstaden.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Johanna Andersson; [2018]
  Nyckelord :Genus; jämställdhet; genuskodade mönster; genusperspektiv; landsbygd; storstad;

  Sammanfattning : I dagens skola finns det ett jämställdhetsmål som innebär att pojkar och flickor ska gessamma möjligheter ochfåen likvärdig utbildning och inte bemötas, bedömas eller ha olikakrav ochförväntningar på sig på grund avsitt kön. Skolan har även ett ansvar att bryta traditionella könsmönster och låta eleverna utvecklasin förmåga och sina intressen oberoende könstillhörighet. LÄS MER

 2. 2. Frivården, lika för alla? : Könsrelaterade mönster och variationer i Frivårdens personutredningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Jenny Olsson; Marie-Louise Palmersjö; [2015]
  Nyckelord :Probation service; personal case study pre-sentence report investigation; gender; Yvonne Hirdman; recommendations of sanction; Frivård; personutredning; genus; Yvonne Hirdman; påföljdsförslag;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Forskning har visat att myndigheters beslut och insatser påverkas av klientens könstillhörighet. Frivården har deltagit i ett regeringsprojekt kallat JiM vilket syftar till att säkerställa att myndigheters verksamhet präglas av ett jämställdhetsperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Kvinna och korrespondent : En intervjustudie med tolv kvinnliga utrikeskorrespondenter om hur de upplever sitt yrke

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Linnea Åberg; Charlotta Andersson; [2013]
  Nyckelord :Kvinnlig utrikeskorrespondent; könstillhörighet; representativet; genus; nyhetsvärdering; utrikesrapportering; stringer;

  Sammanfattning : I dagens globaliserade samhälle där nationella gränser spelar allt mindre roll är utrikeskorrespondenternas rapportering en viktig del för vår förståelse av omvärlden. Man kan säga att de fungerar som publikens fönster ut mot världen. LÄS MER

 4. 4. Vägen till studie- och yrkesvägledarprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Åsa Blixt; Anna Engström; [2007]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledarprogrammet; Social bakgrund; Könstillhörighet; Vägledning;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att synliggöra hur resurser knutna till social bakgrund och könstillhörighet påverkat studenters orientering i valet att läsa på högskola och Studie- och yrkesvägledarprogrammet. Vi har lyft fram vägledningens betydelse i de olika valen av utbildningar. LÄS MER