Sökning: "yrkesroll vägledare"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden yrkesroll vägledare.

 1. 1. Blev det som du tänkt dig? – en studie av nyutbildade studie- och yrkesvägledares syn på sin karriärväg

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Katarina Torstensson; Birgitta Jacobsson; [2019]
  Nyckelord :arbetsmarknad; faktorer; karriär; studie- och yrkesvägledare; yrkesroll;

  Sammanfattning : Arbetsmarknaden för studie- och yrkesvägledare erbjuder goda möjligheter till arbete dådet på många håll finns en brist på utbildade vägledare inom skolväsendet. Undersökningarvisar att studie- och yrkesvägledare upplever en ansträngd arbetssituation och begränsadekarriär- och utvecklingsmöjligheter. LÄS MER

 2. 2. Motivation ur ett studie- och yrkesvägledarperspektiv - En studie om faktorer och arbetssätt som inverkar på elevers motivation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emmy Wahlin; Sanna Trevik; [2018]
  Nyckelord :elev; faktor; motivation; Self-Determination Theory; studie- och yrkesvägledare;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur studie- och yrkesvägledare på yrkesprogram resonerar kring elevers motivation i förhållande till deras skolgång. I inledningen presenteras forskning som påvisar att yrkeselever har bristande studiemotivation och svårt att uppnå en examen. LÄS MER

 3. 3. Under ytan : Värdet av självreflektion i det professionella samtalet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Lisa Widlund; [2018]
  Nyckelord :self-reflection; reflection; self-awareness; shadow side; career counselor; counselor; helper; guidance; conversation.; Självreflektion; reflektion; självkännedom; skuggsidan; studie- och yrkesvägledare; vägledare; hjälpare; vägledningssamtal; samtal;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how professional career counselors look at the concepts self-reflection, self-awareness and the shadow side; “what happens underneath the surface of a conversation”. Furthermore, if they believed that this was something that was highlighted as important during their education and if they have the necessary tools for self-reflection. LÄS MER

 4. 4. Vägledningssamtal och vägledares yrkesroll på högskolan - Guidance and guidance counselors’ professional role at the university

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Johanna Rydberg; Ylva Olsdotter Drebold; [2013]
  Nyckelord :Rollförväntningar; Rollkonflikter; Projekt; Studie- och yrkesvägledares yrkesroll; Vägledningssökande; Vägledningssamtal; Vägledning på högskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vägledningssamtalet och vägledares yrkesroll på högskolan. Undersökningen utgår från rollteorier som genomgående ställs mot det empiriska materialet där vägledarrollen på olika sätt kommer in. LÄS MER

 5. 5. "Vad ska man ha den här människan till? : En undersökning om hur studie- och yrkesvägledare beskriver tjänsteomfattningens inverkan på yrkesrollen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Annie Sörhammar; [2013]
  Nyckelord :Career counsellor; professional role; work conditions; Studie- och yrkesvägledare; yrkesroll; tjänsteomfattning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa hur studie- och yrkesvägledare beskriver tjänsteomfattningens inverkan på yrkesrollen. Den metod som användes var kvalitativ och sammanlagt genomfördes fem intervjuer. LÄS MER