Sökning: "yrkesrollen behandlingsassistent"

Hittade 1 uppsats innehållade orden yrkesrollen behandlingsassistent.

  1. 1. Upplevelser av sociala mediers roll bland behandlingsassistenter i vård och behandling

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

    Författare :Tarik Skornja; [2012]
    Nyckelord :social media; HVB-home; mobilization; care and treatment; social media; HVB- hem; mobilisering; vård och behandling;

    Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att öka förståelsen för sociala mediers (Facebook, Twitter, bloggar, forum) roll bland ungdomar i vård och behandling genom intervjuer med yrkesverksamma personer som arbetar på HVB-hem (hem för vård eller boende). Vidare är syftet att undersöka om de sociala mediernas användning inverkar på arbetssituationen och arbetsmetoder bland de yrkesverksamma. LÄS MER